niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się zorganizowane przez Oddział Gliwicki SEP i Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej szkolenie w zakresie projektowania instalacji RTV/SAT. Uczestnikami byli zaproszeni przedstawiciele firm instalacyjnych oraz studenci Wydziału Elektrycznego. Szkolenie prowadził inżynier wsparcia technicznego firmy GZT Telkom-Telmor Sp z o.o. z Gdańska Maciej Kołakowski. Przedstawione wykłady obejmowały dwa zagadnienia: „Jak szybko i poprawnie zaprojektować dowolną instalację RTV/SAT” oraz „Program TelSat i jego zastosowanie w praktyce”. Uczestnicy szkolenia zostali również zapoznani z budową i właściwościami kabli i urządzeń stosowanych w rozległych sieciach RTV/SAT. Szkolenie otworzył Sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP dr inż. Szymon Ciura, a zakończyło go losowanie nagród ufundowanych przez firmy: GZT Telkom-Telmor Sp. z o.o i SES ASTRA S.A.