czwartek, 21.11.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. zaprasza studentów Wydziału Elektrycznego do udziału w Konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów - od pomysłu do przemysłu”. Konkurs obejmuje przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Pomysły zostaną wybrane w ramach ogólnopolskiego Konkursu przez powołaną Komisję Konkursową. Tym samym promowane będą nowe idee mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe Konkursu w załącznikach.

Załączniki: plakat, regulamin, model biznesowy, formularz zgłoszeniowy