piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniach 1-4 czerwca 2016 r. Politechnika Śląska była gospodarzem obchodów Jubileuszu 15-lecia funkcjonowania sieci współpracy międzynarodowej. Sieć skupia 6 uczelni technicznych z 5 krajów: Niemiec, Estonii, Litwy, Ukrainy i Polski. Po raz pierwszy w historii Sieci przedstawiciele uczelni partnerskich spotkali się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Obchody Jubileuszu uświetniły występy zespołów artystycznych reprezentujących uczelnie partnerskie.

Sieć współpracy CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe) powstała w 2000 roku jako inicjatywa współpracy międzynarodowej pomiędzy Fachhochschule Giessen-Friedberg (obecnie Technische Hochschule Mittelhessen – THM, Niemcy) a Politechniką Zielonogórską (obecnie Uniwersytet Zielonogórski – UZ). Równolegle do sieci dołączyły Uniwersytet Techniczny w Tallinnie (TTU, Estonia) i Politechnika Lwowska (PL, Ukraina). W 2012 r Sieć została rozszerzona o Uniwersytet Techniczny Gedymina z Wilna (VGTU, Litwa) i Politechnikę Śląską (PŚl). Obszarem działalności Sieci jest głównie wymiana studentów, w tym realizacja studiów zintegrowanych (o podwójnym dyplomowaniu), realizacja wspólnych projektów i prac badawczych, a także wymiana dobrych praktyk i promocja kultury oraz tradycji krajów partnerskich. Współpraca dotyczy głównie wydziałów o kierunkach elektrycznych, ale jest sukcesywnie rozszerzana na inne obszary. Koordynatorzy Sieci (prof. Marius Klytta – THM, prof. Raivo Teemets – TTU, prof. Roma Rinkeviciene – VGTU, prof. Vasyl Tkachuk – PL, prof. Ryszard Rybski – UZ i dr Mariusz Stępień – PŚl) spotykają się w cyklicznie, co pół roku, na seminariach wyznaczających główne kierunki działalności Sieci.

Tradycją Sieci stało się, że okrągłe Jubileusze istnienia Sieci świętowane są poprzez wydarzenia o charakterze artystycznym. Tego typu wydarzenia miały już miejsce między innymi w Giessen i w Tallinie. Spotkanie w Gliwicach było zwieńczeniem obchodów jubileuszu 15-lecia działalności. Dlatego na Politechnikę Śląską oprócz koordynatorów przybyły trzy zespoły artystyczne: orkiestra „Applied sounds” z Giessen, zespół taneczny „Kuljus” z Tallinna oraz „Zespół Wokalno-Instrumentalny UZ” z Zielonej Góry.

Obchody Jubileuszowe składały się z trzech zasadniczych elementów: seminariów koordynatorów, koncertów kameralnych oraz koncertu galowego. Seminaria odbyły się 2 i 3 czerwca. Pierwsze z nich, z udziałem Prorektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. Ryszarda Białeckiego, koordynatorów oraz wszystkich uczestników Jubileuszu miało charakter uroczysty. Zaprezentowane zostały ośrodki partnerskie sieci oraz dotychczasowe osiągnięcia. Drugie seminarium miało charakter roboczy i dotyczyło spraw bieżących w funkcjonowaniu Sieci.

Drugim elementem obchodów Jubileuszu były koncerty kameralne. Ideą spotkań jubileuszowych jest prezentacja krajów i uczelni partnerskich również poza uczelnią goszczącą. Stąd spośród trzech koncertów kameralnych, dwa odbyły się poza uczelnią. W auli głównej Wydziału Elektrycznego dla koordynatorów i studentów wystąpił „Zespół Wokalno-Instrumentalny UZ”. Orkiestra „Applied sounds” zaprezentowała się w Szkole Muzycznej w Gliwicach, natomiast zespół taneczny „Kuljus” wystąpił dla uczniów Zespołu Szkół w Pyskowicach. Wszystkie koncerty miały miejsce w czwartek 2 czerwca.

Kulminacyjnym elementem obchodów Jubileuszu CUCEE był koncert galowy, który odbył się w piątkowy wieczór w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Organizacja koncertu galowego była możliwa dzięki współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Urząd Miasta Gliwice. Koncert pod nazwą „Muzyka w Europie” miał formę promocji kultury krajów partnerskich i miał charakter otwarty dla społeczności Gliwic. W ponad dwugodzinnym koncercie wystąpili goszczący w Gliwicach artyści uczelni partnerskich oraz jako przedstawiciel gospodarza spotkania Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. Występ ponad 60 artystów spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem publiczności, która przybyła na to wydarzenie.

Wydarzenie wpisuje się w działania Politechniki Śląskiej mające na celu internacjonalizację procesów kształcenia oraz nauki. Wizyta na Politechnice Śląskiej koordynatorów uczelni partnerskich pozwoliła na lepsze poznanie naszego potencjału jako partnera we współpracy. Wydarzenia artystyczne towarzyszące Jubileuszowi stały się ogniwem integracji społeczności miasta z uczelnią. Organizacja tego unikatowego w swym charakterze wydarzenia była możliwa dzięki nieodpłatnym występom artystów oraz wsparciu finansowemu, którego udzielili: Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Gliwice, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa oraz Kierownik Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej Politechniki Śląskiej, p. Joanna Mrowiec-Denkowska.

Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Seminarium Jubileuszowe
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Koordynatorzy z Prorektorem Białeckim
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Koordynatorzy CUCEE
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Występ kameralny zespołu UZ
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Podczas koncertu kameralnego
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Kuljus w Zespole Szkół w Pyskowicach
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Koncert Applied sounds w Szkole Muzycznej
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Koncert galowy w GTM
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Występ Kuljus w GTM
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Występ zespołu UZ na koncercie galowym
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Drugi występ Kuljus
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Występ orkiestry Applied sounds
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Występ Chóru Politechniki Śląskiej
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Artyści na scenie
Jubileusz 15-lecia współpracy międzynarodowej CUCEE
Podziękowanie dla artystów i publiczności