piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza studentów i pracowników Wydziału Elektrycznego do wzięcia udziału w XIV edycji konkursu na najlepszą prace inżynierską, magisterską, doktorską lub habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Konkurs został objęty patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Konkurs potrwa do 20 października 2016 roku.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie organizatora.

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Alicja Adamczyk