niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 14 października 2016 roku na Wydziale Elektrycznym odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017. Poza kandydatami na studentów pierwszego roku, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: władze rektorskie, honorowi profesorzy Politechniki Śląskiej, reprezentanci zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych, dziekani i prodziekani z innych wydziałów uczelni, przedstawiciele śląskiego samorządu terytorialnego, dyrektorzy przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem Elektrycznym oraz członkowie stowarzyszeń branżowych. Obecni byli również członkowie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego.

Inaugurację otworzył Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który powitał zebranych, a w szczególności kandydatów na studentów Wydziału, przedstawiając najważniejsze informacje dotyczące studiów oraz perspektywy zawodowe absolwentów na rynku pracy. Dziekan wyraził zadowolenie z dużego tegorocznego zainteresowania wszystkimi kierunkami studiów, prowadzonymi przez Wydział.

Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste ślubowanie złożone przez kandydatów na studentów, po którym dołączyli oni do społeczności Wydziału, stając się pełnoprawnymi studentami. Następnie Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, wraz z Prodziekanami: dr. inż. Adamem Cichym i dr. inż. Piotrem Holajnem dokonali wręczenia indeksów przedstawicielom wszystkich pięciu kierunków studiów. Studenci odebrali także osobiste gratulacje od Dziekana. Doniosłość tej chwili podkreśliła pieśń „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego.

W następnej kolejności, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego inż. Andrzej Mocała zachęcił młodsze koleżanki i kolegów do aktywnego włączenia się w życie studenckie Wydziału. Rozstrzygnięty został również Konkurs „Złotej Kredy”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych. Zwycięzcami zostali: mgr inż. Piotr Kałużyński, dr inż. Łukasz Majka oraz dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl.

Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrycznym uświetnił wykład pt. „Metoda nowej energetyki ze źródłami OZE, domem pasywnym, samochodem elektrycznym i Internetem IoT w centrum", przygotowany i wygłoszony przez prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka, wieloletniego pracownika Wydziału Elektrycznego i Dyrektora Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej. Profesor Jan Popczyk wspierany był przez dr. inż. Rafała Setlaka i dr. inż. Marcina Fice z Wydziału Elektrycznego oraz dr. inż. Roberta Wójcickiego z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, którzy zaprezentowali pokazy samochodów elektrycznych i hybrydowych (dr inż. R. Setlak) oraz funkcjonowania Internetu Rzeczy i domu pasywnego (dr inż. M. Fice i dr inż. R. Wójcicki).

W ramach wykładu odbyły się pokazy i testy pojazdów o napędzie hybrydowym, elektrycznym oraz pojazdów z zaawansowanymi, inteligentnymi systemami ochrony kierowców i pieszych. Krótka transmisja on-line z parkingu pokazująca te pojazdy była wyświetlana uczestnikom uroczystości.

Przedstawiciele centrali Mitsubishi Motors Corporation Sp. z o.o z Warszawy panowie Marcin Szmyt (specjalista ds. technicznych) i Krzysztof Ciok oraz dealer Mitsubishi firma Her-Gum z Zabrza (reprezentowana przez właściciela p. Władysława Herczyka oraz panów Marcina Kantora i Damiana Pupkę) zaprezentowali unikalną konfigurację pojazdu elektryczno-hybrydowego Mitsubishi Outlander PHEV. Pojazd ten był przykładem połączenia technologii "przeszłości" (silnik spalinowy), rozwiązań współczesnych (połączenie silnika spalinowego z maszyną elektryczną) i trendów przyszłości (napęd wszystkich kół wyłącznie silnikami elektrycznymi).

Prezes firmy Transporters z Rybnika p. Krzysztof Gawełek zaprezentował elektryczny pojazd BMW i3. Był to przykład technologii teraźniejszo-przyszłościowych, czyli samochodu, który może być magazynem energii dla systemu energetycznego. Pojazdy o napędzie elektrycznym są już widoczne na ulicach a w najbliższych 20-30 latach powinny zdominować transport w europejskich miastach.

Przedstawiciele firmy MMCars sp. z o.o. z Katowic dealera Subaru, panie Karina Bosak i Anna Szastak oraz pan Adrian Hypiak zaprezentowali pojazdy Subaru Outback, Subaru Forester i Subaru Levorg. Był to pokaz pojazdów z silnikami spalinowymi które już teraz oferują inteligentne optyczne systemy bezpieczeństwa Subaru EyeSight, pozwalające na pewien stopień autonomii pojazdów (np. wykrywanie przeszkód i pieszych, rozpoznawanie pieszych rowerzystów, samoczynne hamowanie, śledzenie toru jazdy). Systemy bezpieczeństwa tego typu będą powszechne w przyszłościowych pojazdach autonomicznych poruszających się bez udziału kierowców.

Przedstawiciele firm MMC, Her-gum, MMCars od godziny 10:00 na parkingu przed budynkiem B prowadzili pokazy dla Studentów, Pracowników i Gości Wydziału. Od godziny 12:00 odbywały się jazdy testowe w mieście oraz po deptaku Akademicka (zgodna dzięki uprzejmości p. Bartłomieja Michalika z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach).

Wykład, wygłoszony w obecności władz i pracowników Uczelni, członków Rady Programowej Wydziału Elektrycznego, studentów pierwszego roku i wielu innych znamienitych gości, jest kierowany do szerszego grona pasjonatów zmian w energetyce, w tym pracowników i studentów Wydziału. Dlatego prezentację z wykładu inauguracyjnego zamieszczono i udostępniono w Bibliotece Źródłowej Energetyki Prosumenckiej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami znajdującymi się w BŹEP.

Inaugurację zakończył hymn akademicki „Gaudeamus Igitur” wykonany przez Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017