niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 11 stycznia 2017 roku odbyło się noworoczne spotkanie Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Oddziału Gliwickiego dr inż. Jan Kapinos, który przywitał gości i podsumował ubiegły rok działalności Oddziału, przedstawiając szkolenia, warsztaty, wyjazdy integracyjne oraz imprezy, które miały miejsce w 2016 roku. Oddział Gliwicki liczy 774 członków zrzeszonych w 22 kołach terenowych i zakładowych. W minionym roku Oddział przeprowadził 20 kursów zawodowych dla 263 uczestników, a ponadto 14 seminariów szkoleniowych i dwie konferencje naukowe. Oddział Gliwicki SEP prowadzi również działalność wydawniczą i kronikarsko-historyczną.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Elektrycznego reprezentował Prodziekan ds. Nauki i Organizacji dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl., który złożył uczestnikom spotkania życzenia noworoczne oraz podkreślił pozytywne relacje, łączące Wydział Elektryczny z gliwickim Oddziałem SEP. Kolegium Rektorskie Politechniki Śląskiej reprezentował Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński.

Kolejne wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr. inż. Piotra Szymczaka, poza podsumowaniem ubiegłorocznej działalności, dotyczyło przygotowań do jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia.

Następnie głos zabierali prezesi zaprzyjaźnionych oddziałów terenowych SEP, władze kół wchodzących w skład Oddziału Gliwickiego oraz przedstawiciele innych organizacji technicznych.

Decyzją Zarządu Głównego SEP, członkom Oddziału Gliwicko-Opolskiego, którzy znacząco przyczyniają się do rozwoju SEP i elektryki, przyznane zostały odznaki honorowe SEP i medale pamiątkowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Wydziału Elektrycznego:

  • dr inż. Joachim Bargiel – Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego,
  • dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl. – medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego,
  • prof. dr hab. inż. Marian Pasko – medal im. prof. Stefana Dzieślewskiego,
  • prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – medal im. prof. Alfonsa Hoffmana,
  • prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński – medal im. prof. Włodzimierza Krukowskiego.

Coroczną tradycją Oddziału jest nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych i projektów inżynierskich z zakresu elektryki, obronionych w roku 2016. Wśród wyróżnionych nie zabrakło absolwentów Wydziału Elektrycznego: I nagrodę zdobył mgr inż. Andrzej Cieniuch za pracę dyplomową "Projekt i wykonanie trójfazowego, trójpoziomowego przekształtnika NPC typu T o mocy 5 kW" (promotor: dr inż. Marcin Zygmanowski, RE5), II nagroda przypadła mgr. inż. Damianowi Błaszczokowi za pracę dyplomową "Projekt i wykonanie prototypu trójfazowego analizatora jakości energii elektrycznej" (promotor: dr hab. inż. Tomasz Trawiński, RE6), III nagroda została przyznana ex-equo inż. Łukaszowi Dróżdż za projekt inżynierski "Mikroprocesorowy rejestrator wielozmiennych sygnałów elektrycznych" (promotor: dr inż. Janusz Tokarski, RE2) oraz mgr. inż. Szymonowi Fidewicz za pracę dyplomową "Badania częstotliwościowe algorytmu decyzyjnego zabezpieczenia nadprądowego" (promotor: dr inż. Mateusz Szablicki, RE1).

Spotkanie zakończył występ pani Izabeli Witwickiej – solistki operowej i operetkowej oraz spotkanie koleżeńskie.

Noworoczne Spotkanie Oddziału Gliwickiego SEP
Noworoczne Spotkanie Oddziału Gliwickiego SEP
Noworoczne Spotkanie Oddziału Gliwickiego SEP
Noworoczne Spotkanie Oddziału Gliwickiego SEP
Noworoczne Spotkanie Oddziału Gliwickiego SEP
Noworoczne Spotkanie Oddziału Gliwickiego SEP