niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 25 stycznia 2017 roku odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Koła nr 10 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Śląskiej. Koło, powstałe w 1950 roku, zrzesza przede wszystkim pracowników Wydziału Elektrycznego, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Górnictwa i Geologii naszej uczelni. W spotkaniu uczestniczyli Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, dr inż. Tomasz Rusek – Prezes Koła nr 10, dr inż. Jan Kapinos – Prezes Oddziału Gliwickiego, Krzysztof Kolonko – członek Zarządu Głównego SEP oraz członkowie Koła i organizacji współpracujących.

Zebranie otworzył Prezes Koła nr 10 dr inż. Tomasz Rusek, który podsumował rok 2016. Koło liczy obecnie 124 członków, w tym 63 pracowników Politechniki Śląskiej i 38 pracowników emerytowanych. W ubiegłym roku Koło zorganizowało kursy na uprawienia elektryczne oraz współuczestniczyło w przygotowaniu konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki. Koło było również współorganizatorem Dnia Elektryki, podczas którego odbyła się uroczysta sesja z okazji 100 rocznicy urodzin profesora Andrzeja Kamińskiego.

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który zaznaczył, że w najbliższych miesiącach roku 2017 odbędą się istotne dla Wydziału wydarzenia, takie jak akredytacja kierunku elektrotechnika przez Polską Komisję Akredytacyjną, posiedzenie Rady Programowej oraz Bal Elektryka. Dziekan podkreślił również ważną rolę integracyjną corocznych spotkań członków Koła SEP.

W kolejnym wystąpieniu, Prezes Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Jan Kapinos przedstawił zamierzenia Oddziału SEP na najbliższą przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem w nich Koła nr 10. Prezes wyróżnił Skarbnika Koła nr 10 dr. inż. Pawła Kubka za duży wkład pracy w uporządkowaniu finansów organizacji. Jako ostatni głos zabrał Krzysztof Kolonko, reprezentujący Zarząd Główny SEP. Przypomniał o, zakończonych sukcesem, nadanie jednemu z gliwickich rond patronatu profesora Stanisława Fryzego (rondo w ciągu ul. Ignacego Daszyńskiego na skrzyżowaniu z ulicami: Józefa Sowińskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowską). Po zakończeniu części oficjalnej zebrania uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, które upłynęło w przyjaznej atmosferze na ożywionych dyskusjach.

Noworoczne spotkanie Koła nr 10 SEP
Noworoczne spotkanie Koła nr 10 SEP
Noworoczne spotkanie Koła nr 10 SEP
Noworoczne spotkanie Koła nr 10 SEP
Noworoczne spotkanie Koła nr 10 SEP