czwartek, 21.11.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Mikołowa z siedzibą w Łaziskach Górnych organizuje projekt „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu mikołowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które są również osobami bezrobotnymi lub osobami poszukującymi pracy.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z form wsparcia w zakresie:

  • poradnictwa psychologicznego,
  • rehabilitacji zdrowotnej,
  • warsztatów aktywizujących,
  • doradztwa zawodowego,
  • szkoleń, kursów zawodowych.

W związku z powyższym uruchomiony został nabór uczestników do projektu. W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych lub pobrać ze strony www.pcpr.mikolowski.pl. Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni PCPR w Mikołowie pod nr tel. 322244390. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

PCPR