niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Mikołowa z siedzibą w Łaziskach Górnych organizuje projekt „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu mikołowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które są również osobami bezrobotnymi lub osobami poszukującymi pracy.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z form wsparcia w zakresie:

  • poradnictwa psychologicznego,
  • rehabilitacji zdrowotnej,
  • warsztatów aktywizujących,
  • doradztwa zawodowego,
  • szkoleń, kursów zawodowych.

W związku z powyższym uruchomiony został nabór uczestników do projektu. W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych lub pobrać ze strony www.pcpr.mikolowski.pl. Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni PCPR w Mikołowie pod nr tel. 322244390. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

PCPR