niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniach 20-29 kwietnia 2017 roku grupa studentów semestru VI kierunku Elektronika i Telekomunikacja uczestniczyła w zorganizowanym przez dr inż. Mariusza Stępnia wyjeździe studyjnym do Niemiec współfinansowanym przez DAAD (German Deutscher Akademischer Austauschdienst – Niemiecka Agencja Wymiany Akademickiej). Dziesięciodniowy wyjazd obejmował wizyty w dwóch ośrodkach akademickich współpracujących z naszym Wydziałem, to jest Technische Hochschule Mittelhessen (Giessen) oraz Karlsruhe Institute of Technology (Karlsruhe) oraz realizację programu nakierowanego na poznanie historii, kultury i zabytków Niemiec.

Program krótkich wizyt studyjnych DAAD jest formą wsparcia polskich studentów mającą na celu zacieśnienie i poprawę jakości współpracy z ośrodkami akademickimi i studentami z Niemiec oraz poznanie kultury i historii tego kraju. Na trasie zorganizowanego dla naszych studentów wyjazdu znalazły się dwa ośrodki akademickie (THM w Giessen oraz KIT w Karlsruhe) oraz miasta o znaczeniu historycznym i kulturalnym, czyli Weimar wraz z obozem koncentracyjnym Buchenwald, Frankfurt, Magdeburg oraz Norymberga. Studenci odwiedzili też, jedno z największych w Europie muzeów, Auto & Technik Museum w Sinscheim.

Z uczelniami, które znalazły się na trasie wizyty nasz Wydział współpracuje od wielu lat. Z THM współpraca prowadzona jest w ramach sieci CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe), a jej głównym aspektem jest prowadzenie studiów z podwójnym dyplomem na poziomie inżynierskim dla kierunku Elektrotechnika. Z KIT współpracujemy w zakresie badań z obszaru nadprzewodnictwa (jest to jeden z najlepszych ośrodków badawczych w tym zakresie w Europie), a w obszarze dydaktyki wspólnie z KIT realizowane są na bazie programu Erasmus+ wspólne prace magisterskie. Wizyta w tych ośrodkach miała na celu zacieśnienie współpracy, zachęcenie studentów do podejmowania aktywności międzynarodowej oraz zainteresowanie studentów nowymi obszarami wiedzy (takimi jak nadprzewodnictwo i kriogenika).

Wizyta w THM poprzedzona została realizacją programu kulturalno-turystycznego. Studenci odwiedzili obóz koncentracyjny KL Buchenwald (jeden z najstarszych w Niemczech - 1937 r.) oraz Weimar – miasto gdzie tworzyli najwybitniejsi niemieccy poeci, Goethe oraz Schiller. Kolejny etap części turystycznej miał miejsce we Frankfurcie nad Menem. Największe miasto Hesji jest jednocześnie stolicą finansową Niemiec. Studenci zwiedzili zabytkowy rynek Römerberg z charakterystyczną zabudową z muru pruskiego, katedrę św. Bartłomieja, gdzie z wieży podziwiali panoramę miasta oraz dzielnicę finansową. Niedzielne popołudnie studenci spędzili w Marburgu, który przetrwał bez uszczerbku czasy wojny. W najstarszym w Niemczech kościele gotyckim (z 1235 r.) zbudowanym przez Zakon Niemiecki (Krzyżaków) mieli okazję zobaczyć nagrobek św. Elżbiety Węgierskiej ze złoconym sarkofagiem, a na starówce stylowe kamienice oraz majestatyczny zamek.

Dwudniowa wizyta w THM, koordynowana przez prof. Mariusa Klyttę, obejmowała w pierwszym dniu spotkanie z Dziekanem Wydziału Elektrotechniki, prof. Kristofem Obermannem, wykład na temat paneli fotowoltaicznych, poprowadzony przez prof. Thomasa Stetza, zwiedzanie laboratoriów, między innymi telekomunikacji, techniki kosmicznej oraz napędu elektrycznego, a także wizytę w Mathematikum – unikatowym w skali europejskiej muzeum matematyki. Drugiego dnia studenci spotkali się z pracownikami Działu Współpracy z Zagranicą oraz studentami THM zaangażowanymi we współpracę ze studentami międzynarodowymi. Po południu uczestniczyli w wyjeździe do kampusu Fiedberg, gdzie wzięli udział w wykładzie na temat protokołów internetowych poprowadzonym przez prof. Rudolfa Jagera. Wieczorem odbyła się wspólna ze studentami z THM, integracyjna kolacja.

W drodze z Giessen do Karlsruhe studenci odwiedzili starożytną Moguncję (Mainz), gdzie zwiedzili monumentalną katedrę oraz muzeum Gutenberga i znajdujące się w nim dwa unikatowe egzemplarze 42-wierszowej Biblii Gutenberga z 1454 r., wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz wiele innych zabytków drukarstwa. Drugim istotnym przystankiem tego dnia była wizyta w Auto & Technik Museum w Sinsheim. Jest to jedno z największych tego typu muzeów w Europie – na powierzchni ponad 50 tys. m2 zgromadzono ponad 3 tys. eksponatów. Najbardziej spektakularne to francuski Concorde, Tupolew Tu-144, kilka innych samolotów, kolekcja aut, lokomotyw, silników spalinowych, a także pokaźna kolekcja uzbrojenia z czasów wojny. Wielkim zainteresowaniem wśród studentów cieszyła się możliwość sterowania ruchem czołgu.

Ostatni etap wyjazdu miał miejsce w Karlsruhe Institute of Technology. Wizyta, koordynowana przez dr. Francesco Grillego, podzielona była na dwa bloki tematyczne, to jest kriogenikę oraz nadprzewodnictwo. Wykład i pokazy z zakresu kriogeniki prezentowane były przez dr. Holgera Neumanna. W dniu z nadprzewodnictwem wykład poprowadził dr Francesco Grilli, a następnie w dwóch grupach studenci uczestniczyli w eksperymentach. Były one prezentowane między innymi przez studentów Wydziału Elektrycznego, inż. Krzysztofa Kubiczka i inż. Grzegorza Jakubca, którzy realizują w KIT swoje prace magisterskie, odpowiednio pod opieką dr Grillego oraz dr Anny Kario.

Dziesięciodniowy wyjazd przyniósł wiele pozytywnych wrażeń, dostarczył nowej wiedzy, zarówno związanej z kierunkiem studiów, jak i ogólnotechnicznej, a także ciekawych informacji na temat historii i kultury, nie tylko Niemiec, ale i całej Europy. Dał on także studentom możliwość nowego spojrzenia, poprzez osobiste doświadczenia, na zagadnienia współpracy międzynarodowej i mobilności studentów.

Zdjęcia: Kacper Gworek

Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
KL Buchenwald, Pomnik
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Buchenwald - Miejsce Pamięci
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Ratusz w Weimarze
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Rynek we Frankfurcie
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Frankfurt - Dom narodzin Goethego
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Marburg - Rynek
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
THM University of Applied Sciences - Kampus
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Spotkanie z Dziekanem Wydz.Elektrycznego THM K.Obermannem
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
THM University of Applied Sciences - Rektorat
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Wizyta w Mathematikum
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Moguncja - Ren
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Moguncja - Muzeum Gutenberga
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Sinsheim - Muzeum Techniki
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Hala Muzeum Techniki w Sinsheim
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Karlsruhe Institute of Technology - Budynek ITEP
Wizyta studyjna DAAD studentów kierunku EiT w Niemczech
Karlsruhe Institute of Technology - Cewka Nadprzewodnikowa