piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniach 27.03 do 30.04.2017 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Elektrotechników działającego przy Instytucie Elektrotechniki i Informatyki naszego Wydziału wzięli udział w międzynarodowym konkursie Engineering Academic Challenge (https://eac.elsevier.com). Konkurs składał się z 5 części zatytułowanych: Energy for a Sustainable Future, Human Intelligence Meets the Artificial, Engineering the Biological World, Securing Cyberspace, Exploring Space. W konkursie wzięło udział 310 uczestników reprezentujących prawie 100 uczelni z całego świata. Politechnika Śląska, reprezentowana przez drużynę w składzie Shuai Zheng Li, Xin Liu, Chen Wang (studenci angielskojęzycznego kierunku Elektrotechnika na Wydziale) oraz opiekun Koła dr hab. inż. Dariusz Grabowski, zajęła piąte miejsce.