niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 27 maja na zaproszenie Urzędu Miasta Żory, Fundacji Teano i Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, w ramach projektu „Festiwal Nauki i Techniki Żory 2017 – Kulturalnie o Nauce – Inicjatywa Lokalna w Kulturze Żory 2017”, dr hab. inż. Krzysztof Dębowski przedstawił prezentację pt.: „Klastry energii i energetyka prosumencka – kierunki rozwoju”. W prezentacji zostały przedstawione aktualne informacje dotyczące sytuacji na rynku energii elektrycznej oraz przewidywane zmiany związane z prognozowanym zwiększaniem się wpływu niezależnych inwestorów i prosumentów na sytuację na tym rynku. Odzwierciedleniem aktualności tematyki była ciekawa dyskusja po zakończonej prezentacji. Program Festiwal Nauki i Techniki został przedstawiony w załączonych plikach.