piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Okrągła rocznica zobowiązuje! Już po raz czterdziesty w dniach 17-20 maja 2017 roku odbyła się jedna z największych, najstarszych i najbardziej uznanych w Polsce konferencji poświęcona szeroko rozumianej elektrotechnice – XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO. Wszystko zaczęło się 41 lat temu, w roku 1977 i prawie nieprzerwanie trwa po dzień dzisiejszy. W okresie tym konferencja nie odbyła się zaledwie jeden raz, a spowodowane było to stanem wojennym w Polsce. Mamy nadzieję, że tradycja ta trwać będzie nadal tym bardziej, że konferencja ta objęta jest patronatem wielu uznanych organizacji, takich jak: Polska Akademia Nauk PAN, Polskiej Sekcji IEEE czy też Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS.

W tym roku konferencję swoją osobą uświetniło wiele znamienitych osobistości. Gościliśmy m.in. rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka, a także prorektora dra hab. Tomasza Trawińskiego. W konferencji uczestniczył także rektor AM w Gdyni prof. Janusz Zarębski, który jest stałym gościem od bardzo wielu lat. Wszystkich ważnych nazwisk nie sposób wymienić, można jednak śmiało powiedzieć, że w spotkaniu tym uczestniczą najbardziej znane nazwiska polskiej elektrotechniki!

Nad merytoryczną częścią konferencji czuwa Komitet Programowy, którego przewodniczącym jest prof. Stanisław Bolkowski dr hc Politechniki Śląskiej. Organizacją konferencji zajmuje się Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. Mariana Pasko, który jako jedyny uczestniczył we wszystkich konferencjach SPETO. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Paweł Sowa.

Od wielu już lat konferencja organizowana jest w otoczeniu Beskidów i w tym roku także odbyła się w tym pięknym rejonie. Uczestników ugościł hotel Daniel znajdujący się w Ustroniu. Jest to właściwie stałe miejsce naszych spotkań, a wielu uczestników konferencji nie wyobraża sobie innego. Majowa pogoda sprzyjała uczestnikom i przez cały czas konferencji na niebie nie pojawiła się nawet jedna chmura. Z okien hotelu można było podziwiać Czantorię i szczególnie piękną Równicę.

Po uroczystym otwarciu konferencji prof. Marian Pasko wygłosił rocznicowy referat podsumowujący 40 lat naszych wspólnych spotkań. Pokazywane były oryginalne, pierwsze materiały konferencyjne oraz fotografie obrazujące jak bardzo konferencja zmieniała się z upływem czasu.

Tematyka konferencji jest podzielona na sekcje i obejmuje zagadnienia teorii obwodów i sygnałów, pola elektromagnetycznego, elektronicznych technologii, analizy, syntezy i optymalizacji, informatyki oraz edukacji w elektrotechnice. Uczestnicy przedstawiają swoje artykuły na sesjach posterowych (plakatowych), a za sugestią recenzentów w formie referatów.

Czterdzieste SPETO cieszyło się w tym roku dużym zainteresowaniem. W materiałach konferencyjnych opublikowano 56 artykułów, każdy recenzowany przez członka Komitetu Programowego, a w konferencji uczestniczyło 90 osób.

Naukową część konferencji rozpoczęły tradycyjnie referaty monograficzne. Pierwszy prof. Kazimierz Jakubiuka oraz dra hab. Mirosław Wołoszyna zatytułowany „Systemy demagnetyzacyjne okrętów” i drugi prof. Antoniego Cieśli o tytule „Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES) w systemie elektroenergetycznym”. Referat ten połączony był z bardzo ciekawymi i widowiskowymi doświadczeniami, pokazującymi zachowanie nadprzewodników w niskich temperaturach.

Jubileusz naszej konferencji zbiegł się z 70-tymi urodzinami profesorów Kazimierza Jakubiuka, Zygmunta Piątka, Andrzeja Rybarczyka oraz Pawła Sowy. Solenizantom wręczono symboliczne prezenty, odśpiewano uroczyste „sto lat”, a życzeniom nie było końca.

Na uwagę zasługuje fakt, że poza profesorami, którzy od lat goszczą w Ustroniu, uczestnikami tegorocznej konferencji byli także liczni młodzi pracownicy nauki – doktoranci i doktorzy.

Zakończenie pierwszego dzień konferencji uświetnił wspaniały jubileuszowy bankiet!

W kolejnych dniach uczestnicy przedstawiali efekty swojej pracy naukowej na sesjach posterowych i w formie wygłaszanych referatów. Sesje plakatowe dają możliwość prowadzenia bezpośredniej dyskusji, wymiany uwag i doświadczeń bez ograniczeń czasowych. Plakaty posterowe wykonywane były na bardzo wysokim poziomie graficznym, a wydłużony czas takich sesji w stosunku do sesji referatowych sprzyjał długim merytorycznym dyskusjom.

Każdy następny dzień konferencji był zakończony grillem, któremu towarzyszyła, nieodzowna w tym miejscu, góralska muzyka na żywo.

Organizatorzy konferencji poza sesjami naukowymi starają się także umilić czas uczestnikom wycieczką turystyczną. To w końcu właśnie w czasie takich chwil „wolnych” następuje międzyuczelniana kooperacja, wymieniane są poglądy i komentowane są odkrycia. Niewinne sugestie osoby, wydawałoby się postronnej, potrafią popchnąć naukowe odkrycia daleko do przodu. Wycieczka była wycieczką objazdową, gdzie profesjonalny przewodnik opowiadał o otaczającej okolicy. Odwiedziliśmy zabytkowy kościół w Istebnej, oryginalną góralską „kurną chatę”. Zahaczyliśmy także o muzeum oscypka oraz muzeum, znanej w całym świecie, koniakowskiej koronki. Na zakończenie podziwialiśmy przepiękną górską okolicę z punktu widokowego. Pogoda była tak piękna, a przejrzystość powietrza tak duża, że dało się zauważyć nawet Tatry!

Podsumowując konferencję należy stwierdzić, że pomimo wielu trudności, najczęściej finansowych, spotykanych w ośrodkach naukowych, XL SPETO cieszyło się dużą popularnością. Organizatorzy mają nadzieję, że tak pozostanie. Mało która konferencja może powiedzieć o sobie, że prawie nieprzerwanie odbywa się już od ponad 40 lat. Do zobaczenia za rok!

SPETO na miarę XL
Otwarcie konferencji. Od lewej profesorowie B. Baron, M. Pasko, S. Bolkowski, P. Sowa, S. Paszek
SPETO na miarę XL
Referat rocznicowy prof. M. Pasko „Kalendarium SPETO”
SPETO na miarę XL
Referat prof. A. Cieśli
SPETO na miarę XL
Jubileusz profesorów
SPETO na miarę XL
Uczestnicy konferencji
SPETO na miarę XL
Sesja posterowa
SPETO na miarę XL
Wycieczka turystyczna