niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 24 maja na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyło się II Forum Naukowe pod tytułem: „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju”.

W panelu zatytułowanym jako „Okrągły stół. Zrównoważona gospodarka energetyczna jako determinanta cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw/samorządów” udział wzięli Przedstawiciele Tauron Dystrybucja S.A., Miasta Bielsko-Biała, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W odpowiedzi na zaproszenie władz samorządowych Miasta Częstochowy oraz władz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej jako przedstawiciel Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w dyskusji wziął udział również dr hab. inż. Krzysztof Dębowski.

W ramach dyskusji skupiono się na trzech głównych aspektach:

  1. Jak definiować zrównoważoną gospodarkę energetyczną - stan obecny, perspektywy jej rozwoju w wymiarach: teoretycznym, przedsiębiorstwa energetycznego, jednostek samorządowych, jak również z perspektywy odbiorcy/konsumenta finalnego energii?
  2. Klastry energii jako antidotum na bilansowanie potrzeb energetycznych regionu w świetle obowiązującego prawa, zobowiązań pakietu klimatyczno – energetycznego oraz rozwoju gmin zero- energetycznych.
  3. Społeczna odpowiedzialność sektora energetycznego – mity czy fakty?

Podkreślano również potencjał tkwiący w powstawaniu i możliwościach rozwoju klastrów energii oraz konieczność doprowadzenia do wdrożenia programu związanego z tworzeniem w gminach stanowiska gminnego energetyka.

Forum „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną”