wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Miło nam poinformować, że pracownicy naukowi z Wydziału Elektrycznego zajęli III miejsce w konkursie im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w roku 2016 w czasopismach - organach SEP.

Równorzędną nagrodę uzyskały dwa artykuły:

- artykuł autorstwa prof. dr. hab. Mariana Pasko, dr. inż. Tomasza Adrikowskiego i dr. inż. Dawida Buły pt. The use of p-q control in single-phase active power filter for dynamic reactive power compensation, opublikowany w numerze 2/2016 “Przeglądu Elektrotechnicznego”.

W artykule przedstawiono zastosowanie 1-fazowego filtru aktywnego do kompensacji dynamicznych zmian mocy biernej jakie mogą wystąpić w przypadku odbiorników w budynkach biurowych.

- artykuł prof. dr. hab. inż. Tadeusza Glinki oraz dr. inż. Andrzeja Sikory pt. Pomiar pojemności i rezystancji izolacji zwojowej w transformatorach, opublikowany w numerze 8/2016 „Energetyki”.

Artykuł dotyczy pomiaru pojemności i rezystancji izolacji głównej i zwojowej, przedstawia układ pomiarowy do wyznaczania pomiarowego parametrów izolacji zwojowej.