niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 18 października 2017 roku na Wydziale Elektrycznym odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Poza kandydatami na studentów pierwszego roku, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: władze rektorskie, honorowi profesorowie Politechniki Śląskiej, dziekani i prodziekani z innych wydziałów uczelni, członkowie Rady Programowej, przedstawiciele śląskiego samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem Elektrycznym.

Inaugurację otworzył Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który powitał zebranych, a w szczególności kandydatów na studentów Wydziału, przedstawiając najważniejsze informacje dotyczące Wydziału oraz perspektywy zawodowe absolwentów na rynku pracy. Dziekan wyraził zadowolenie z dużego tegorocznego zainteresowania kierunkami studiów, prowadzonymi przez Wydział.

Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste ślubowanie złożone przez kandydatów na studentów, po którym dołączyli oni do społeczności Wydziału, stając się pełnoprawnymi studentami. Następnie Dziekan wraz z Prodziekanami dokonali wręczenia aktów immatrykulacji przedstawicielom studentów wszystkich kierunków studiów, rozpoczynających naukę na Wydziale. Doniosłość tej chwili podkreśliła pieśń „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego.

W następnej kolejności, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego Pani Julia Pokorny ogłosiła wyniki corocznego Konkursu „Złotej Kredy”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych. Zwycięzcami zostali: dr inż. Krzysztof Sztymelski, dr inż. Dariusz Grabowski oraz dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl.

Inaugurację Roku Akademickiego uświetnił wykład pt. „Czas i jego pomiar", przygotowany i wygłoszony przez prof. dr. hab. inż. Mariana Kampika z Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki. Prelegent wyjaśnił pojęcie czasu oraz historyczne i współczesne metody jego pomiaru.

Ostatnim punktem Inauguracji było wręczenie Dziekanowi Wydziału Elektrycznego historycznych wykładów prof. Gogolewskiego przez dr. inż. Ireneusza Jóźwiaka – Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego Ojciec ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w latach 50 ubiegłego wieku.

Uroczystość zakończył hymn akademicki „Gaudeamus Igitur” wykonany przez Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.