niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 15 listopada br. w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego otworzono, pierwsze w kraju, Laboratorium Patronackie spółki ZPUE S.A. Laboratorium jest ukoronowaniem dotychczasowej współpracy pomiędzy Wydziałem, a ZPUE, która prowadzona jest w zakresie: dydaktyki (poprzez praktyki studenckie, wspólne prace dyplomowe oraz wizyty studentów w zakładach firmy), działalności badawczej (udział władz ZPUE w Radzie Programowej, tworzenie i doposażanie laboratoriów Wydziału) oraz działalności promocyjnej (wspólna organizacja wydarzeń promocyjnych wśród interesariuszy obu partnerów).

Laboratorium zostało wyposażone przez ZPUE S.A. w najnowszej generacji aparaturę łączeniową: zestaw recloserowy oraz rozdzielnicę średniego i niskiego napięcia. Laboratorium umożliwia przetestowanie różne schematy zasilania, a także jest wyposażony w układ automatyki samoczynnego załączania rezerwy. Większość elementów, w które wyposażono rozdzielnicę umożliwia podłączenie do sieci komputerowej, co pozwala na zdalne zarządzanie.

Podczas uroczystości władze Politechniki Śląskiej reprezentował Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym profesor Janusz Kotowicz, a Wydział Elektryczny Dziekan profesor Paweł Sowa.

Ze strony ZPUE S.A. otwarcie laboratorium uświetnili: Prezes Rady Nadzorczej i założyciel spółki Bogusław Wypychewicz, Prezes Zarządu Janusz Petrykowski, Członek Rady Nadzorczej Piotr Kukurba, Dyrektor ds. zarządzania HR, Członek Zarządu Iwona Dobosz, Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju Tomasz Stępień oraz Dyrektor ds. Promocji i Reklamy Paweł Mijas.

Obecni byli również dziekani i prodziekani wydziałów Politechniki Śląskiej, przedstawiciele firm z branży elektroenergetycznej, pracownicy naukowi, studenci oraz przyjaciele Wydziału Elektrycznego.

Jako pierwszy głos zabrał Dziekan prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych i nakreślił dotychczasową współpracę pomiędzy Wydziałem Elektrycznym, a ZPUE, podkreślając korzyści, jakie uzyskają studenci i naukowcy, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń otrzymanych od firmy. Następnie Prezes Zarządu ZPUE Janusz Petrykowski przybliżył historię spółki, zwracając uwagę na dużą wagę praktycznego przygotowania przyszłych pracowników, co można realizować wyłącznie mając do dyspozycji na uczelni najnowsze rozwiązania technologiczne, obecne na rynku, a nawet wyprzedzające wdrożoną myśl techniczną. Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. Janusz Kotowicz zaliczył Laboratorium Patronackie ZPUE S.A. do wzorowych przykładów współdziałania nauki z przemysłem, dodając, że Politechnika Śląska bierze udział w wielu wydarzeniach gdzie kształtowane są zasady relacji szkolnictwa z biznesem, zarówno na poziomie technologicznym, jak i prawnym.

Po zakończeniu wystąpień, Dziekan prof. Paweł Sowa razem z Prezesem Bogusławem Wypychewiczem uroczyście odsłonili tablicę patronacką. Przecięcia wstęgi dokonali natomiast Dziekan oraz Prezes Janusz Petrykowski. Charakterystykę techniczną oraz zastosowanie urządzeń w laboratorium przybliżyli gościom: dr inż. Mateusz Szablicki, dr inż. Piotr Rzepka oraz mgr inż. Tomasz Bednarczyk z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów.

Otwarcie laboratorium relacjonowały lokalne media. Artykuły, sekwencje audio i wideo obejrzeć można na stronach www: Dziennika Zachodniego, Energetyki, Radia Katowice, Radia eM i portalu GE24.