czwartek, 12.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 22 listopada br., w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczystość nadania zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. Aleksandrowi Sieroniowi - Kierownikowi Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpiła Rada Wydziału Elektrycznego, natomiast promotorem przewodu doktorskiego został Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa. Senat Politechniki Śląskiej, uchwałą z 26 czerwca 2017 roku nadał Profesorowi Aleksandrowi Sieroniowi tytuł Doktora Honoris Causa, w uznaniu „rzadkich umiejętności łączenia i wykorzystania w praktyce oraz nauce sztuki inżynierskiej i wiedzy medycznej dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego”. Uhonorowania Profesora Aleksandra Sieronia dokonał Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, w obecności Kolegium Rektorskiego, Senatu i społeczności uczelni.

Profesor Aleksander Sieroń to światowej sławy uczony, który wniósł wielki wkład w zakresie zastosowań techniki w medycynie. Jego multidyscyplinarne umiejętności łączą takie dziedziny medycyny, jak: choroby wewnętrzne, kardiologia, balneologia, medycyna fizykalna, angiologia oraz hipertensjologia z wiedzą opartą o szeroko rozumianą elektrotechnikę. Jest to możliwe dzięki ukończeniu przez Profesora Aleksandra Sieronia studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, przed rozpoczęciem jego kariery naukowej w dziedzinie nauk medycznych. Zainteresowania badawcze Profesora Aleksandra Sieronia skupiają się wokół oddziaływań biologicznych oraz zastosowań medycznych pól elektromagnetycznych i światła niskoenergetycznego. A rezultatem tych badań jest wykazanie ich przydatności klinicznej dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań magnetostymulacji, magnetoterapii, laseroterapii niskoenergetycznej, ledoterapii, krioterapii ogólnoustrojowej, hiperbarycznej terapii tlenowej oraz diagnostyki i terapii fotodynamicznej. Przez cały okres pracy zawodowej Profesor Aleksander Sieroń jest silnie związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki. Od wielu lat w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego prowadzone są wspólnie z zespołem naukowców pod kierownictwem Profesora Aleksandra Sieronia prace badawcze w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. Profesor Aleksander Sieroń otrzymał wiele nagród rangi europejskiej i światowej za stworzenie innowacyjnych rozwiązań w medycynie, w szczególności koncepcję i budowę nowatorskich urządzeń diagnostycznych i leczniczych. Profesor Aleksander Sieroń, w 2015 roku, otrzymał tytuł „Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej”.

Jak podkreślił Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa w laudacji na cześć pięćdziesiątego Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej: „Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej Profesorowi Aleksandrowi Sieroniowi jest potwierdzeniem Jego wybitnych dokonań, jako niezwykłego człowieka, doświadczonego naukowca, doskonale zorganizowanego działacza, który swoim autorytetem i dorobkiem naukowym stanowi wzór do naśladowania dla wielu młodych naukowców.”

Tradycją uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa jest wygłoszenie przez odznaczonego wykładu obejmującego problematykę dyscypliny naukowej, w jakiej się specjalizuje. Profesor Aleksander Sieroń, zaprezentował rezultaty leczenia różnorodnych schorzeń za pomocą promieni świetlnych, w bogato ilustrowanym wykładzie pt. „You can see more by looking”.

Zdjęcia, filmy oraz dodatkowe relacje z uroczystości przeczytać można na stronach internetowych następujących mediów: