niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 22 listopada br., w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczystość nadania zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. Aleksandrowi Sieroniowi - Kierownikowi Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpiła Rada Wydziału Elektrycznego, natomiast promotorem przewodu doktorskiego został Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa. Senat Politechniki Śląskiej, uchwałą z 26 czerwca 2017 roku nadał Profesorowi Aleksandrowi Sieroniowi tytuł Doktora Honoris Causa, w uznaniu „rzadkich umiejętności łączenia i wykorzystania w praktyce oraz nauce sztuki inżynierskiej i wiedzy medycznej dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego”. Uhonorowania Profesora Aleksandra Sieronia dokonał Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, w obecności Kolegium Rektorskiego, Senatu i społeczności uczelni.

Profesor Aleksander Sieroń to światowej sławy uczony, który wniósł wielki wkład w zakresie zastosowań techniki w medycynie. Jego multidyscyplinarne umiejętności łączą takie dziedziny medycyny, jak: choroby wewnętrzne, kardiologia, balneologia, medycyna fizykalna, angiologia oraz hipertensjologia z wiedzą opartą o szeroko rozumianą elektrotechnikę. Jest to możliwe dzięki ukończeniu przez Profesora Aleksandra Sieronia studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, przed rozpoczęciem jego kariery naukowej w dziedzinie nauk medycznych. Zainteresowania badawcze Profesora Aleksandra Sieronia skupiają się wokół oddziaływań biologicznych oraz zastosowań medycznych pól elektromagnetycznych i światła niskoenergetycznego. A rezultatem tych badań jest wykazanie ich przydatności klinicznej dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań magnetostymulacji, magnetoterapii, laseroterapii niskoenergetycznej, ledoterapii, krioterapii ogólnoustrojowej, hiperbarycznej terapii tlenowej oraz diagnostyki i terapii fotodynamicznej. Przez cały okres pracy zawodowej Profesor Aleksander Sieroń jest silnie związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki. Od wielu lat w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego prowadzone są wspólnie z zespołem naukowców pod kierownictwem Profesora Aleksandra Sieronia prace badawcze w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. Profesor Aleksander Sieroń otrzymał wiele nagród rangi europejskiej i światowej za stworzenie innowacyjnych rozwiązań w medycynie, w szczególności koncepcję i budowę nowatorskich urządzeń diagnostycznych i leczniczych. Profesor Aleksander Sieroń, w 2015 roku, otrzymał tytuł „Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej”.

Jak podkreślił Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa w laudacji na cześć pięćdziesiątego Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej: „Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej Profesorowi Aleksandrowi Sieroniowi jest potwierdzeniem Jego wybitnych dokonań, jako niezwykłego człowieka, doświadczonego naukowca, doskonale zorganizowanego działacza, który swoim autorytetem i dorobkiem naukowym stanowi wzór do naśladowania dla wielu młodych naukowców.”

Tradycją uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa jest wygłoszenie przez odznaczonego wykładu obejmującego problematykę dyscypliny naukowej, w jakiej się specjalizuje. Profesor Aleksander Sieroń, zaprezentował rezultaty leczenia różnorodnych schorzeń za pomocą promieni świetlnych, w bogato ilustrowanym wykładzie pt. „You can see more by looking”.

Zdjęcia, filmy oraz dodatkowe relacje z uroczystości przeczytać można na stronach internetowych następujących mediów: