sobota, 23.02.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Warszawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wręczył podczas uroczystej Gali nagrody dla naukowców oraz nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne za rok 2016. Wśród 60 osób nagrodzonych podczas tej uroczystości był dr inż. Mariusz Stępień, który otrzymał nagrodę I stopnia za działalność organizacyjną. Wśród nagrodzonych byli również dwaj inni pracownicy Politechniki Śląskiej – prof. Jerzy Rutkowski z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki nagrodzony za całokształt dorobku oraz dr hab. Sławomir Żółkiewski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego, nagrodzony za działalność naukową.

Dr inż. Mariusz Stępień nagrodzony został za „Wieloaspektowe działania organizacyjne na rzecz podniesienia jakości badań i kształcenia w Politechnice Śląskiej, w szczególności na Wydziale Elektrycznym”. W skład tych działań wchodziły m.in.: organizacja konferencji ENID2016, organizacja Jubileuszu 15-lecia działalności Sieci CUCEE (dr inż. Mariusz Stępień jest koordynatorem Sieci w Politechnice Śląskiej od 2012 roku) oraz organizacja dwóch dwutygodniowych szkoleń projektowych w ramach projektu AITE Partnerstwa Strategicznego Erasmus+, w których udział wzięło łącznie ponad 100 studentów.

Wniosek o przyznanie nagrody wystosowany przez Senat Politechniki Śląskiej poparty został rekomendacjami czterech profesorów od wielu lat współpracujących z Laureatem – prof. Ryszarda Rybskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Mariusa Klyttę z Technische Hochschule Mittelhessen (Giessen, Niemcy), prof. B. Sami Sazaka z Pamukkale University (Denizli, Turcja) oraz prof. Krzysztofa Zawirskiego z Politechniki Poznańskiej.

źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacja o wynikach konkursu

WYNIKI KONKURSU SEP