sobota, 19.01.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

Pracownik naszego Wydziału dr inż. Mariusz Stępień wybrany został do Zarządu Oddziału Magnetics (MAG-033) Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2018 - 2019. Dr Stępień będzie pełnił w Zarządzie funkcję Sekretarza/Skarbnika. Odpowiedzialny będzie m.in. za opiniowanie wniosków o „sponsoring techniczny” dla konferencji branżowych oraz sprawozdawczość i kontrolę finansów Oddziału.

Oddział Magnetics jest jednym z 20 oddziałów Polskiej Sekcji IEEE afiliowanym przy IEEE Magnetics Society (jednym z 10 europejskich Oddziałów tego Towarzystwa). Oddział ten skupia około 40 członków Polskiej Sekcji z całej Polski. Spotkania Oddziału odbywają się dwa razy do roku w różnych ośrodkach akademickich i przemysłowych. Obecnie funkcję przewodniczącego Oddziału pełni dr inż. Radosław Jeż z ABB (absolwent i doktorant naszego Wydziału), a funkcję zastępcy przewodniczącego dr inż. Wojciech Pluta z Politechniki Częstochowskiej. Więcej informacji na temat oddziału można znaleźć na stronie internetowej http://ieeemagnetics.pl/.

Należy wspomnieć, że Polska Sekcja IEEE kierowana przez prof. Mariusza Malinowskiego z Politechniki Warszawskiej jest bardzo aktywnym członkiem Regionu 8 IEEE. Ostatnio, na posiedzeniu zarządu Regionu 8 IEEE w Atenach otrzymała "2017 Region 8 Outstanding Medium Section Award". Jest to niezwykle prestiżowe wyróżnienie, które docenia wysiłek wszystkich członków Polskiej Sekcji w rozwoju i integracji środowiska naukowo-technicznego przez ostatnie lata w obszarach działalności naukowej, seminariach i konferencjach, współpracy z innymi organizacjami technicznymi, a także zaangażowanie w działalność studencką oraz na rzecz historii techniki.

Informacja o wynikach konkursu

WYNIKI KONKURSU SEP