sobota, 17.11.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 7 września 2018 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się seminarium, współpracującej z Wydziałem firmy OMICRON electronics GmbH z Austrii.

Tematyka seminarium podzielona została na dwa bloki:

Blok I - metody pomiarowe stacyjnych obwodów pierwotnych tj. pomiary:

  • parametrów impedancji zgodnej Z1, zerowej Z0 linii napowietrznych,
  • impedancji wzajemnej linii wielotorowych sprzężonych magnetycznie,
  • transformatorów energetycznych / przesuwników fazowych,
  • wyłączników mocy SN, WN, NN (750 kV)
  • parametrów schematu zastępczego przekładników prądowych.

Blok II - wykorzystanie wyników pomiarów obwodów stacyjnych (pierwotnych) w procesie testowania terminali zabezpieczeniowych.

Zaprezentowane zostały metody testowania z wykorzystaniem wyników symulacji sieciowych dla zabezpieczeń odległościowych w układzie uwspółbieżnionym. z uwzględnieniem synchronizacji czasowej GPS. Przeprowadzono również pomiary z wykorzystaniem modeli obiektów elektroenergetycznych.

Przed budynkiem Wydziału Elektrycznego uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia busa OMICRON’a ze sprzętem pomiarowym.

Tomasz Bednarczyk

  foto1 small  foto2 small  foto3 small

Kurs dla studentów 21 listopad 2018

KURS SEP

Zaświadczenia kwalifikacyjne z egzaminu SEP można odbierać w pok. 813, (w czasie obecności wydających) budynek „A” Wydział Elektryczny ul. Krzywoustego 2.

Zaświadczenia kwalifikacyjne SEP