wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Jakie zmiany w energetyce spowoduje wprowadzenie do sieci energii ze źródeł odnawialnych, jaki wpływ na stabilność systemu będzie mieć rozwój elektromobilności oraz jakie zadania stoją przed inżynierami w niedalekiej przyszłości – m.in. na te pytania odpowiedzi szukało Studenckie Koło Naukowe ItSEE działające przy Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. We wtorek (13.11.2018) zorganizowano seminarium pt. Elementy nowoczesnego systemu elektroenergetycznego: Smart Power Station…

Główny przedmiotem seminarium była spodziewana transformacja systemów elektroenergetycznych, która stawia zupełnie nowe wymagania w zakresie organizowania struktur sieci elektroenergetycznych oraz zasad ich funkcjonowania. Determinuje to m.in. zmianę oczekiwań pracodawców stawianych inżynierom kształconym na naszym Wydziale. Zaprezentowano najnowsze rozwiązania z zakresu Smart Grid wdrażane przez firmę ZPUE, w tym Smart Power Station, stanowiące istotne elementy systemu elektroenergetycznego przyszłości.

1

Podczas seminarium poruszono także rocznicowy wątek 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym przedstawiono wyzwania towarzyszące początkom polskiej energetyki. Szczegółowo tematykę tą przedstawił Pan Jacek Windys – pracownik firmy ZPUE S.A., fachowiec sektora elektroenergetyki, który na zakończenie przekazał zaproszenie członkom Studenckiego Koła Naukowego ItSEE oraz zainteresowanych studentów do wizytacji firmy ZPUE.

1

Seminarium to efekt współpracy naszego Wydziału z ZPUE S.A. W listopadzie ub. r. w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostało otwarte Laboratorium Patronackie ZPUE S.A. Na wyposażeniu laboratorium znalazły się m.in.: nowoczesna aparatura łączeniowa stosowana w sieciach napowietrznych średniego napięcia oraz rozdzielnice niskiego i średniego napięcia. Laboratorium te służy studentom do zdobywania praktycznych doświadczeń.

1

1

1