wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Komunikat nr 1

Komisji Stypendialnej na stypendium naukowe dla młodego naukowca w projekcie badawczym finansowanym ze środków

Narodowego Centrum Nauki z dnia 29 listopada 2018 r.

Projekt badawczy o sygn. 05/040/PBU18/0024 (Politechnika Śląska),

DEC-2017/25/B/ST7/02232 (NCN)

Typ konkursu: Opus, ST

Podmiot, w którym będzie realizowany projekt badawczy: Politechnika Śląska

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stypendium naukowe dla młodego naukowca w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki Komisja przyznaje stypendium naukowe na okres 6-ciu miesięcy Panu mgr. inż. Sebastianowi Bartel.

Kandydat złożył wszystkie wymagane w konkursie dokumenty i spełnił wszystkie kryteria Konkursu, uzyskując wynik końcowy w liczbie 8 punktów.

dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. Pol. Śl.przewodniczący Komisji