niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 28.11.2018 studenci z Koła Naukowego Mechatroników wzięli udział w szkoleniu z sieci bezprzewodowych firmy IQRF.

Szkolenie poprowadził pan Piotr Antończuk. Studenci mieli okazję nauczyć się konfigurować bezprzewodowe sieci o różnych konfiguracjach.

foto1

Ponadto, zaznajomili się z modularnością oprogramowania IQRF oraz możliwością dostosowywania sieci do własnych aplikacji.

foto2

Uczestnicy mogli przekonać się o szerokim zastosowaniu sieci firmy IQRF, od Internetu Rzeczy po zastosowania przemysłowe.