wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Z dumą informujemy, iż Profesor Marian Pasko w dniu 8 kwietnia br. został przyjęty w Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej decyzją podjętą przez Walny Zjazd Delegatów PTETiS. Wyróżnienie to zostało przyznane za wybitne zasługi dla rozwoju elektrotechniki i elektroniki w Polsce oraz aktywną działalność organizacyjną w Towarzystwie.

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej utworzono w Warszawie w dniu 29 stycznia 1961 roku. Jego zasadniczym celem statutowym jest krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki i elektroniki teoretycznej i stosowanej.

Z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej związany jest Oddział Gliwicko-Opolski PTETiS. Dotychczas dziewięciu członków tego Oddziału otrzymało zaszczytną godność członka honorowego: prof. Stanisław Fryze (1962), prof. Lucjan Nehrebecki (1977), prof. Edmund Romer (1973), prof. Tadeusz Zagajewski (1980), prof. Antoni Plamitzer (1988), prof. Adam Macura (1996), prof. Wilibald Winkler (2000), prof. Stefan Węgrzyn (2005) i prof. Jerzy Hickiewicz (2005).

Społeczność Wydziału Elektrycznego gratuluje Panu Profesorowi otrzymania tak znaczącego wyróżnienia.

Foto1