niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 Z dumą informujemy, że kierunek Elektrotechnika prowadzony na studiach I i II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2018/2019 do 2022/2023. Przewodniczący KAUT prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow wręczył certyfikaty potwierdzające akredytację Dziekanowi Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Pawłowi Sowie..

 Podczas akredytacji ocenione zostały: podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

 Kierunek Elektrotechnika spełnił wszystkie powyższe kryteria i znalazł się w grupie elitarnych kierunków, realizujących międzynarodowe standardy kształcenia.