piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


  W dniu 22 października odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Wydziału Elektrycznego. Gaudeamus Igitur zabrzmiało na Wydziale już po raz 75.

Poza kandydatami na studentów pierwszego roku, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji prof. Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, dziekani i prodziekani wydziałów Politechniki Śląskiej oraz pracownicy Wydziału Elektrycznego. Obecni byli również członkowie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, złożonego z przedstawicieli lokalnego przemysłu, reprezentantów krajowych i zagranicznych środowisk naukowych, samorządu terytorialnego, szkół średnich oraz instytucji branżowych.

Inaugurację otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych, a następnie zaprezentował pozycję Wydziału na tle zmian, jakie niesie za sobą wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste ślubowanie złożone przez kandydatów na studentów, po którym dołączyli oni do społeczności Wydziału. Dziekan pogratulował nowym studentom wyboru dobrego wydziału, życząc powodzenia w nauce oraz zdobycia wymarzonego zawodu.

Następnie Dziekan prof. Paweł Sowa, wraz z Prodziekanami: prof.  Adamem Cichym i dr. inż. Piotrem Holajnem dokonali wręczenia dyplomów gratulacyjnych przedstawicielom wszystkich czterech kierunków studiów. Doniosłość tej chwili podkreśliła pieśń „Gaude Mater Polonia”.

W następnej kolejności, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego Dominika Banaś zachęciła młodsze koleżanki i kolegów do aktywnego włączenia się w życie studenckie Wydziału. Rozstrzygnięty został również Konkurs „Złotej Kredy”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych. Zwycięzcą został: dr inż. Marek Szadkowski, a kolejne miejsca zajęli: dr inż. Krzysztof Sztymelski oraz dr inż. Piotr Holajn.

Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie przez Dziekana statuetek „Zasłużony dla Wydziału Elektrycznego" prezesom firm prowadzącym wzorową współpracę z Wydziałem. Nagrodzeni zostali Prezes Zarządu spółki APA pan Artur Pollak oraz Prezes Zarządu spółki ZPUE pan Bogusław Wypychewicz, w imieniu którego statuetkę odebrał członek Rady Nadzorczej Piotr Kukurba.

Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny prof.  Dariusza Spałka z Katedry Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego pt. „Przybliżenie a konsekwencje, w którym prelegent na bazie wybranych przykładów scharakteryzował zagadnienie idealizacji zjawisk fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inżynierii elektrycznej.

Inaugurację zakończył hymn akademicki „Gaudeamus Igitur” wykonany przez Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.