czwartek, 09.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

  W dniu 5 listopada br. na Wydziale Elektrycznym odbyło się oficjalne otwarcie pierwszej Strefy Studenta. Uroczystość miała miejsce w holu przed aulami 102 i 103 w zabytkowym budynku Wydziału przy ul. Akademickiej 10.

Strefa powstała dzięki wsparciu finansowemu zaoferowanemu przez Grupę Zejler z Tarnowskich Gór, przy współpracy z Władzami Dziekańskimi oraz Administracją Wydziału. Przedmiotem działalności Grupy Zejler jest wdrażanie rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, domów inteligentnych, ochrony przeciwpożarowej oraz systemów alarmowych.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji prof. Tomasz Trawiński, profesor Mana Hasan z Algierii - wizytujący Wydział Elektryczny oraz kierownicy katedr.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa wraz z Prezesem Grupy Zejler Panem Jackiem Zejler i Przewodniczącą Samorządu Studenckiego Wydziału Panią Dominiką Banaś. Dziekan podkreślił wzrost komfortu warunków nauki i odpoczynku studentów, jaki daje im możliwość korzystania ze Strefy Studenta, która jest wyposażona w kanapy, krzesła, stoły oraz systemy ładowania telefonów i laptopów. Pan Jacek Zejler życzył zadowolenia z nowego miejsca relaksu i zapowiedział dalszą współpracę z Wydziałem Elektrycznym.