niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego RE

Wydział Elektryczny

Politechniki Śląskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE informuję, że podczas posiedzeń wyborczych w dniu 12.03.2020r., dokonano wyboru członków Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich okręgu wyborczego RE.

Z grupy profesorów i profesorów uczelni wybrani zostali:

 • dr hab inż. Wojciech Burlikowski, prof. PŚ
 • dr hab inż. Adam Cichy, prof. PŚ
 • prof. dr hab inż. Adrian Halinka
 • dr hab inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ
 • prof. dr hab inż. Marian Kampik
 • dr hab inż. Marcin Kasprzak, prof. PŚ
 • prof dr hab inż. Stefan Paszek
 • prof. dr hab inż. Dariusz Spałek
 • dr hab inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich wybrani zostali:

 • dr inż. Piotr Holajn
 • dr inż. Andrzej Latko
 • dr inż. Tomasz Rusek
 • dr inż. Rafał Setlak;

W imieniu OKW okręg wyborczy RE

Przewodniczący

dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.