niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W imieniu Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca i duszpasterstwa akademickiego, chciałbym poinformować, że zostaje odwołane - planowane na 4 kwietnia 2020 roku - przedświąteczne spotkanie świata akademickiego.

Jednocześnie zapewniamy o duchowym wsparciu dla podejmowanych w Państwa Uczelniach działań dla przezwyciężenia trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy.

 

Z wyrazami szacunku
Duszpasterz akademicki nauczycieli szkół wyższych
ks. dr Wojciech Surmiak