poniedziałek, 29.11.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 27 maja 2021 odbyło się w formie zdalnej seminarium naukowe Oddziału Magnetics Polskiej Sekcji IEEE. W trakcie seminarium dwa spośród czterech referatów dwa zostały wygłoszone przez naukowców naszego Wydziału.

Referat pt. „Modelowanie elektromagnetyczne transformatorów energetycznych” wygłosił mgr inż. Krzysztof Kubiczek z Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki. Badania prezentowane w tym referacie były wynikiem udziału mgra inż. Krzysztofa Kubiczka w realizacji projektu Biotrafo (wspólnie z mgr. inż. Pawłem Laskiem i prof. Mariuszem Stępniem) realizowanym w formie stażu naukowego w Universidad del Litoral w Argentynie, finansowanego w ramach mechanizmu RISE (Research and Staff Exchange) programu Horizon2020.

Drugi referat związany z naszym Wydziałem zaprezentowany został przez mgr. inż. Pawła Laska z Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. Nosił on tytuł „Pompy pola magnetycznego do nadprzewodników masywnych” i związany był z badaniami prowadzonymi przez p. mgr. inż. Pawła Laska w ramach pracy doktorskiej.

Pozostałe dwa referaty na seminarium zaprezentowali: dr hab. inż. Zygmunt Mikno, Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz mgr inż. Michał Stebel z Katedry Techniki Cieplnej naszej uczelni. Drugi ze wspomnianych referatów dotyczył również badań realizowanych w ramach projektu Biotrafo.

Organizatorem seminarium byli: dr hab. inż. Mariusz Stępień, prof. PŚ z Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, który w kadencji 2020-21 pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Oddziału Magnetics oraz dr inż. Radosław Jeż, Sekretarz Oddziału. Więcej na temat działalności Oddziału Magnetics Polskiej Sekcji IEEE można znaleźć na stronie: https://ewh.ieee.org/r8/poland/mags/

fot1

fot2