niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 22 stycznia br. w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego odbyło się otwarte spotkanie poświęcone pamięci Profesora Wilibalda Winklera  wybitnego naukowca i specjalisty w dyscyplinie elektrotechnika, jednego z twórców polskiej szkoły elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Profesor Wilibald Winkler  urodził się 25 grudnia 1933 roku w Zabrzu-Makoszowach. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym, trzy lata później uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1973 roku stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w roku 1981. W latach 1990-1996 Profesor Wilibald Winkler pełnił zaszczytną funkcję rektora Politechniki Śląskiej, a w latach 1994-2003 dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. W latach 1997-2000 Profesor sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, natomiast w latach 2000-2001 był wojewodą śląskim. Profesor Wilibald Winkler, obok Episkopatu Polski, był jednym z założycieli Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Profesor zmarł w 2010 roku. Odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako miłośnik Śląska, wierny przez całe życie swojej małej ojczyźnie, prof. Winkler został patronem ulicy w rodzinnym mieście  Zabrzu.


Uroczyste spotkanie zgromadziło wielu znamienitych gości: Małżonkę i Córkę Profesora, hierarchów kościelnych Diecezji Gliwickiej, w tym księdza biskupa Gerarda Kusza, przyjaciół, uczniów i współpracowników Profesora, którzy dzielili się wspomnieniami związanymi z Jego osobą. Jako pierwszy, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa zaprezentował sylwetkę zawodową Profesora Winklera podkreślając konsekwencję i pracowitość, jakimi odznaczał się ten wybitny naukowiec. Następnie dr inż. Joachim Bargiel  wójt gminy Gierałtowice przybliżył udaną współpracę, jakiej doświadczył ze strony Profesora Winklera zasiadającego na czele administracji rządowej województwa śląskiego. Kolejne wspomnienia wygłosił profesor Andrzej Wiszniewski  minister nauki w rządzie Jerzego Buzka, opisując wieloletnią przyjaźń, jaka łączyła profesorów i podkreślając najwyższe standardy moralne oraz skromność Profesora Winklera, jakimi wyróżniał się w środowisku naukowym i politycznym naszego kraju. Te zalety podkreślali również kolejni mówcy  młodsi współpracownicy Profesora Winklera  prof. Krzysztof Kluszczyński oraz prof. Jan Popczyk. Głos zabrał również ks. Biskup Jan Wieczorek – Emerytowany Biskup Gliwicki. Ekscelencja przypomniał o wyjątkowym wyróżnieniu, jakie w 2008 r. otrzymał Profesor Winkler  nagrodzie „Lux et Silesia”  przyznawaną tym, którzy w swej działalności naukowej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. W końcowej części wspomnieniowej spotkania relację mistrz-uczeń opisali wychowankowie Profesora Winklera – dr inż. Józef Kłusek  pierwszy doktorant Profesora oraz mgr inż. Krzysztof Kolonko  prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Miłym akcentem było przekazanie odnalezionego w archiwach rękopisu pracy dyplomowej Profesora (z 1962 roku) na ręce Jego Małżonki przez dr. inż. Zbigniewa Wysockiego  wieloletniego pracownika Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, które upłynęło w przyjaznej atmosferze.