niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W londyńskim wydawnictwie Springer ukazała się publikacja naukowa „Power Theories for Improved Power Quality” pod redakcją prof. Mariana Pasko oraz prof. Grzegorza Benyska (z Uniwersytetu Zielonogórskiego). Niedawno, w wyniku porozumienia wydawnictwa z China Machine Press książka została wydana w całości w języku chińskim i trafiła na tamtejszy rynek. 

W rozdziale „Principles of Electrical Power Control” (autorzy: prof. Marian Pasko i dr inż. Marcin Maciążek) przedstawiono przekrojowy (historyczny) opis tzw. teorii mocy, w której zdefiniowano wielkości służące do opisu właściwości energetycznych w obwodach elektrycznych. W układach z przebiegami sinusoidalnymi jest on realizowany z powszechnie akceptowanymi pojęciami mocy czynnej, biernej i pozornej, jednakże w układach z przebiegami odkształconymi problem ten do dnia dzisiejszego nie został ujednolicony.

Natomiast rozdział „Power Theories Applications to Control Active Compensators” (autor: dr inż. Marcin Maciążek) zawiera opis, modele i wyniki symulacji algorytmów sterowania energetycznych filtrów aktywnych. Są to układy energoelektroniczne, które umożliwiają poprawę jakości energii elektrycznej poprzez eliminację niekorzystnych składowych z przebiegów prądów i napięć.