niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 28 stycznia 2014 roku w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Oddziału Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Towarzystwo od ponad pół wieku zrzesza osoby zajmujące się zawodowo szeroko rozumianą elektrotechniką: naukowców Politechnik Śląskiej i Opolskiej oraz pracowników przemysłu.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością dziekani: Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej – profesor Paweł Sowa, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej – profesor Adam Czornik oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej – profesor Marian Łukaniszyn.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Przewodniczącego Oddziału prof. dra hab. inż. Mariana Pasko, który podsumował owocną działalność Towarzystwa w ubiegłym roku i nakreślił plany na przyszłość.

Następnie prof. Marian Pasko oraz prof. Krzysztof Kluszczyński wręczyli nominacje nowym członkom PTETiS. Są to: dr inż. Józef Wióra z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz dr inż. Radosław Sokół z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

W dalszej części spotkania nagrodzony został autor najciekawszego artykułu naukowego z elektrotechniki i elektroniki. Piękną akwarelę namalowaną przez docenta Mariana Bietkowskiego otrzymał dr inż. Marcin Kasprzak z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej za artykuł pt. „Możliwości realizacji falownika klasy DE 13,56 MHz, 500 W”. Wyróżnieni zostali również, za szczególne zasługi i więzi z Towarzystwem: prof. Jerzy Hickiewicz z Politechniki Opolskiej – od wielu lat dbający o pamięć historyczną polskich elektryków, prof. Tadeusz Skubis – redaktor naczelny czasopisma „Pomiary Automatyka Kontrola” oraz mgr inż. Iwo Cholewicki, redaktor naczelny „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”.

Miłą niespodzianką spotkania była prezentacja filmu dokumentalnego o profesorze Romanie Dzieślewskim – nestorze polskiej elektryki i pierwszym polskim profesorze elektrotechniki. Profesor Roman Dzieślewski (1863-1924) w C.K. Szkole Politechnicznej we Lwowie stworzył najpierw laboratoria, a następnie oddział Elektrotechniczny, który stał się miejscem kształcenia pierwszych kadr wybitnych polskich naukowców, do których należał m.in. profesor Stanisław Fryze. Profesor R. Dzieślewski pełnił funkcję rektora Politechniki Lwowskiej, był również praktykiem – twórcą nowoczesnej sieci tramwajowej w tym mieście. Dla uczczenia 150-lecia jego urodzin, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w ubiegłym roku, przygotowało seminarium upamiętniające Profesora oraz odnowiło jego grobowiec na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Po emisji filmu prof. Jerzy Hickiewicz – przybliżył sylwetkę naukową prof. Dzieślewskiego, jak również opisał przygotowania do ubiegłorocznych uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, które upłynęło w przyjaznej atmosferze na ożywionych dyskusjach.