niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Zapraszamy wszystkich studentów/pracowników Politechniki Śląskiej do wzięcia udziału w Konkursie "Mój Pomysł na Biznes"!

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Pomysły mają nadawać się do wdrożenia, wykorzystywać przyjazne środowisku nowoczesne technologie i kreować nowe miejsca pracy. Skierowany jest głównie do osób indywidualnych i zespołów, których członkowie studiują lub pracują na Politechnice Śląskiej.

Konkursowi towarzyszy organizacja warsztatów z zakresu otwierania i prowadzenia własnej firmy, a także indywidualne doradztwo biznesowe, spotkania ze specjalistami w dziedzinie, w jakiej obraca się zgłoszony pomysł. Udział w warsztatach i/lub doradztwie jest dobrowolny.

Wsparcia merytorycznego konkursowiczom udzielają doceniający wartość wiedzy akademickiej przedsiębiorcy oraz naukowcy śląskich uczelni wyższych.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  1. Złożenie fiszek zawierających krótkie koncepcje działalności (do 31.03.2014 r. - formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.konkurs.polsl.pl),
  2. Złożenie Planów Biznesu, szczegółowo opisujących planowane przedsięwzięcie (zakwalifikowani do II etapu mają 3-4 miesiące na stworzenie profesjonalnego Biznes Planu i jest on produktem finalnym Konkursu).

Oceny prac dokonuje JURY, pod przewodnictwem Rektora Politechniki Śląskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele uczelni oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w organizację konkursu. Jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia mają formę pieniężną, ich wysokość ustalana jest przy każdej edycji, w zależności od udziału zaangażowanych w konkurs firm oraz ilości i jakości nadesłanych prac. Laureat konkursu przyjmując nagrodę pieniężną zobowiązuje się do przedstawienia organizatorom sprawozdania, w którym opisze, na co przeznaczył bądź zamierza przeznaczyć otrzymaną kwotę.

Otrzymanie nagrody w konkursie przekłada się dodatkowo na otrzymanie pozytywnej rekomendacji do lokowania swoich przedsiębiorstw w Parkach Naukowo-Technologicznych, gdzie w sprzyjających warunkach lokalnych i przy wsparciu merytorycznym ekspertów inkubują się innowacyjne pomysły na biznes.