niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 Na Wydziale Elektrycznym, w ramach programu LLP-Erasmus, gościli profesorowie z Niemiec i Francji, prowadzący współpracę naukową z Katedrą Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki.

W dniach od 10 do 14 marca 2014 r. na naszym Wydziale przebywał prof. Marius Klytta z THM - Technische Hochschule Mittelhessen (University of Applied Sciences) z Giessen w Niemczech. Profesor Klytta specjalizuje się w energoelektronice i sterowaniu napędów elektrycznych. Jest też koordynatorem sieci CUCEE-Net (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe), w której Politechnika Śląska uczestniczy z jego inicjatywy. W ramach swojego pobytu na naszym Wydziale wziął udział w zebraniu naukowym Katedry KENER, podczas którego wygłosił krótki referat na temat edukacji i wymiany studenckiej w THM. Dla studentów prof. Klytta przedstawił wykład na temat: “Harmonic Analysis of Motor Currents in Smart Drive using VSI with Economic DC Link”. W wykładzie uczestniczyła liczna grupa studentów Wydziału, zainteresowanych nie tylko tematyką wykładu, ale również możliwością podjęcia semestru studiów lub praktyk w Niemczech. Świadczyła o tym dyskusja, która miała miejsce po wykładzie. Prof. Klytta spotkał się również z Władzami Wydziału, podczas którego dyskutowane były możliwości intensyfikacji i rozszerzenia współpracy między Wydziałami Elektrycznymi obydwu uczelni.

W dniach od 16 do 18 marca 2014 r. gościła na naszym Wydziale grupa pracowników naukowych z Universite de Lorraine z Nancy we Francji, w składzie: prof. Jean Leveque, dr Melika Hinaje, dr Bruno Douine oraz dr Kevin Berger. Z zespołem tym Wydział Elektryczny współpracuje od ponad dziesięciu lat, a współpraca rozpoczęła się od realizacji wspólnego projektu badawczego w ramach 5 Programu Ramowego UE. Była to pierwsza wizyta tej grupy na Wydziale Elektrycznym. Podczas swojego pobytu odwiedzili wybrane laboratoria Wydziału, wygłosili cykl wykładów oraz spotkali się z Władzami Wydziału i zespołem Biura Wymiany Akademickiej Politechniki Śląskiej. W ramach części dydaktycznej wygłoszone zostały następujące wykłady dla studentów: M. Hinaje: „Proton exchange membrane Fuel Cell (PEMFC) Modelling”, J. Leveque: „Superconductivity and superconducting motor”, B. Douine: „Superconducting cables and current limiter in electrical network” oraz K. Berger: „Characterization of superconductors & High magnetic flux generation”. Na zebraniu naukowym Katedry KENER prof. J. Leveque zaprezentował profil badawczy kierowanego przez niego zespołu badawczego. Przedyskutowane zostały możliwości intensyfikacji współpracy zarówno w zakresie działalności badawczej oraz wymiany dydaktycznej studentów.

Obydwie wizyty wpisują się w ciąg działań Wydziału w zakresie internacjonalizacji procesu kształcenia oraz rozwijania międzynarodowej współpracy badawczej.