niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 21 marca br. odbyły się coroczne Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, w których wziął udział Wydział Elektryczny. W Targach uczestniczyli uczniowie szkół średnich Rybnika oraz okolic.


Wydział Elektryczny reprezentowały dwie jednostki:

  • Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki – z prezentacją dydaktycznych robotów mobilnych Hexor. Hexor wyposażony jest w mechanizm kroczący umożliwiający poruszanie się, mikroprocesorowy układ sterowania oraz moduły odpowiedzialne za rejestrowanie, przetwarzanie i przesyłanie wrażeń zmysłowych robota. Robotami można zdalnie sterować lub zaprogramować jego działanie i reakcje na otoczenie. Katedrę reprezentowali: dr inż. Tomasz Stenzel oraz dr inż. Maciej Sajkowski wraz ze studentami semestru IV kierunku Elektrotechnika w CKI: Ryszardem Morgałą, Pawłem Czeszykiem i Dariuszem Maciejczykiem,
  • Katedra Mechatroniki, która zaprezentowała ciecz magnetyczną oraz wzbudnik drgań. Ciecz magnetyczna jest materiałem typu SMART, który zmienia swoją gęstość pod wpływem pola magnetycznego. Jest wykorzystywana w takich urządzeniach mechatronicznych jak magnetyczne hamulce, tłumiki i sprzęgła. Elektromagnetyczny wzbudnik drgań to urządzenie służące do wytwarzania drgań o określonym kierunku, amplitudzie i częstotliwości. Wzbudnik drgań nazywany też wstrząsarką tworzą takie elementy jak: sprężyny podtrzymujące stół wibracyjny, silnik liniowy (wykonujący ruch postępowy) do napędu stołu wibracyjnego oraz elementy konstrukcyjne obudowy wstrząsarki. Katedrę reprezentowali: dr inż. Zbigniew Pilch oraz dr inż. Paweł Kowol.

Stoisko informacyjne z materiałami promocyjnymi oraz informacją dla kandydatów prowadził rzecznik wydziału Andrzej Kowalik.

Politechnika Śląska prezentowała swoją ofertę edukacyjną w głównym budynku przy ul. Rudzkiej 13. Stoisko Wydziału Elektrycznego było największym z wystawionych oraz najbardziej interaktywnym, umożliwiając zwiedzającym samodzielne przeprowadzenie doświadczeń i sterowanie urządzeniami.