wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 10 marca 2015 roku odbyło się zebranie Studenckiego Koła Mechatroników. W pierwszej części spotkania poruszone zostały sprawy organizacyjne związane z działalnością Koła w rozpoczynającym się semestrze. Głównym celem spotkania była prezentacja inż. Pawła Szyroki, studenta III semestru studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika. Prezentacja rozpoczęła cykl szkoleń z programowania sterowników PLC. Prowadzący szkolenie inż. Paweł Szyroki, od trzech lat łączy obowiązki studenta studiów stacjonarnych z pracą programisty sterowników programowalnych. Prezentacja miała więc charakter praktyczny, zarówno pod kątem zawartości merytorycznej jak i formy przekazu. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Następne spotkania będą miały charakter warsztatowy i będą odbywały się w mniejszych grupach. Celem ich będzie nabycie praktycznych umiejętności z zakresu programowania sterowników.

Dodać należy, że kurs programowania sterowników PLC jest już drugim kursem prowadzonym przez studentów Koła. Od ponad roku grupa studentów Koła regularnie spotyka się na zajęciach dotyczących programowania mikrokontrolerów z rodziny AVR. Również te zajęcia (szkolenia) prowadzą studenci III semestru studiów drugiego stopnia – inż. Marcin Kurczalski oraz inż. Łukasz Ratkiewicz.

Więcej informacji o działalności Koła znaleźć można w gablotce obok sekretariatu Katedry Mechatroniki (budynek C Wydziału Elektrycznego, pok. 206) oraz na stronie: www.mechatronika.polsl.pl .