niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniach 16-18 marca 2015 roku, w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, odbyło się szkolenie z zakresu ochrony przeciwporażeniowej. Zostało ono zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich we współpracy z firmą Sonel S.A. Sonel, z siedzibą w Świdnicy, jest wiodącym producentem przyrządów pomiarowych wykorzystywanych głównie do pomiarów elektrycznych. Szkolenie, które przeprowadził mgr inż. Eligiusz Skrzynecki, objęło praktyczne pomiary miernikiem MPI-530 oraz zapoznanie się z profilem i ofertą sprzętową spółki. Na zakończenie szkolenia studenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa.