sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 21 maja 2015 roku Wydział Elektryczny wziął udział w uroczystościach „70-lecia Politechniki Śląskiej”, w ramach których zorganizowana została wystawa „Politechnika Śląska dla gospodarki”. Imprezę zaszczyciło swoją obecnością wielu przedstawicieli krajowego środowiska naukowego, administracji rządowej i samorządowej oraz przemysłu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Premier RP Ewa Kopacz, Wojewoda Śląski dr inż. Piotr Litwa oraz eurodeputowany prof. Jerzy Buzek. Stoisko Wydziału odwiedziło m.in. Kolegium Rektorskie Politechniki Śląskiej oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa.

Pracownicy Wydziału Elektrycznego zaprezentowali:

  1. System pozycjonowania paneli fotowoltaicznych wykorzystujący oryginalny algorytm wyliczania położenia słońca względem miejsca montażu paneli. System jest obecnie stosowany dla paneli o powierzchni do 10 m2 (Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki).
  2. Komputerowy system pomiarowo badawczy do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych olejowych metodą emisji akustycznej. Jest to system przeznaczony do diagnostyki olejowych transformatorów elektroenergetycznych, który umożliwia pomiar sygnałów EA w warunkach rzeczywistych (w trakcie pracy transformatora lub w zakładzie produkcyjnym/remontowym) i laboratoryjnych, jak również analizę i interpretację zarejestrowanych sygnałów prowadzącą do lokalizacji źródeł WNZ w badanym obiekcie (Katedra Optoelektroniki).
  3. Ciecz magnetyczną. Jest to materiał typu SMART, który zmienia swoją gęstość pod wpływem pola magnetycznego. Ciecz jest wykorzystywana w takich urządzeniach mechatronicznych, takich jak magnetyczne hamulce, tłumiki i sprzęgła. Podczas prezentacji fale dźwiękowe płynące z odtwarzacza wzbudzały ciecz, powodując wizualizacje dźwięku (zjawisko kymatyki) (Katedra Mechatroniki).

Ponadto, na ścianie interaktywnej wyświetlony został film, promujący działalność badawczą Wydziału, nagrany specjalnie na tę okazję oraz prezentacje jednostek.

Wydział Elektryczny był bardzo licznie reprezentowany. W imprezie wzięli udział: dr hab. inż. Krzysztof Dębowski, dr inż. Aneta Olszewska, dr inż. Krzysztof Maźniewski, dr inż. Artur Skórkowski, dr inż. Rafał Setlak, dr inż. Cuma Tyszkiewicz, mgr inż. Maciej Setkiewicz, dr inż. Jarosław Domin, dr inż. Zbigniew Pilch oraz mgr Andrzej Kowalik.

  • Wydział Elektryczny na wystawie „Politechnika Śląska dla gospodarki”
  • Wydział Elektryczny na wystawie „Politechnika Śląska dla gospodarki”
Wydział Elektryczny na wystawie „Politechnika Śląska dla gospodarki”