sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 15 czerwca 2015 roku w auli 615 Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Krzywoustego 2, o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci prof. dra hab. inż. Władysława Paszka w  90 rocznicę Jego urodzin.

Sylwetkę prof. zw. dra hab. inż. Władysława Paszka i Jego dorobek naukowy przedstawi prof. dr hab. inż. Marian Pasko.

Spotkanie adresowane jest do wychowanków i kontynuatorów szkoły naukowej Profesora, zatrudnionych w szkolnictwie i przemyśle, a także do wszystkich elektryków.

Po referacie przewidziane są wystąpienia wspomnieniowe współpracowników, wychowanków i przyjaciół Profesora, również spoza Politechniki Śląskiej.