wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Miło nam poinformować, iż podczas zebrań noworocznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich pracownicy Wydziału Elektrycznego zostali wyróżnieni nagrodami za działalność naukową, badawczą i współpracę z młodzieżą studencką.

W dniu 15 grudnia 2015 roku, w Katowicach, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa został uhonorowany Medalem im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza. Wręczenia odznaczenia dokonał Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP dr hab. inż. Jerzy Barglik, prof. Pol. Śl.

Dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) w 1951 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Podjął pracę naukową w Instytucie Energetyki, najpierw w stopniu adiunkta, a później docenta; obronił pracę doktorską w 1970 roku. Współpracował także z Politechniką Wrocławską i z AGH w Krakowie. Działał w Polskim Komitecie Elektrotermii oraz pracach grupy „Elektrotermia” Komitetu Elektrotechniki PAN. Był niezwykle aktywnym działaczem SEP, badając historię tej organizacji. Opracował, w formie książkowej, dzieje 80-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Była to pierwsza kompleksowa monografia Oddziału Stowarzyszenia w kraju. Medal powstał z okazji 95-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego.

Natomiast 16 grudnia 2015 roku, w Warszawie podczas „Spotkania świąteczno-noworocznego Przyjaciół i Sympatyków SEP", dokonano dwóch wyróżnień.

W IX Konkursie na „Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży” wyróżnienie w postaci pamiątkowej statuetki otrzymał od Prezesa SEP dr. inż. Piotra Szymczaka prof. dr hab. inż. Paweł Sowa.

Organizatorem corocznego konkursu jest Kapituła powołana przez Zarząd Główny SEP, na wniosek Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP. Pretendentami do nagrody mogą zostać szczególnie zaangażowane osoby, które są nauczycielami lub innymi specjalistami pracującymi z młodzieżą w szkołach średnich i uczelniach wyższych. Kapituła ocenia inicjatywę i pomysły, inspirujące działalność młodzieży, zwłaszcza włączanie ich do pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz uczestnictwo w konkursach i olimpiadach.

Z kolei w XXXIX Konkursie im. profesora Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2014 r. drugą nagrodę zdobyli prof. dr hab. inż. Adrian Halinka i dr inż. Marcin Niedopytalski z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej.

Celem konkursu jest podkreślenie potrzeby rozwijania twórczości wydawniczej elektryków, propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego - wieloletniego redaktora naczelnego „Przeglądu Elektrotechnicznego” i „Wiadomości Elektrotechnicznych”, autora licznych książek i podręczników, artykułów i referatów.

Nagrodę pracownikom naukowym Wydziału Elektrycznego przyznano za cykl artykułów opublikowanych w numerze 3/2014 Przeglądu Elektrotechnicznego pt.: „Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik decyzyjnych do poprawy działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych” (cz. I i II). Wyróżnienie odebrał dr inż. Marcin Niedopytalski.

Wręczenie Medalu im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza
  • Spotkania świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP
  • Spotkania świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP
Wręczenie statuetki w IX Konkursie na „Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży”
  • Spotkania świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP
  • Spotkania świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP
Spotkania świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP
Wręczenie wyróżnienia w XXXIX Konkursie im. profesora Mieczysława Pożaryskiego
  • Spotkania świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP
  • Spotkania świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP