niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Miło nam poinformować, że czasopismo Wydziału Elektrycznego „Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka” uzyskało, przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, punktację w wysokości 6 punktów za rok 2015 na Liście B MNiSzW (poz. nr 1304). Jest to sukces, umożliwiający zaliczenie publikacji do dorobku naukowego Wydziału. Obecnie prowadzone są starania, aby w roku 2016 utrzymać wysoką pozycję „Elektryki” na liście czasopism punktowanych.