piątek, 22.11.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Miło nam poinformować, że czasopismo Wydziału Elektrycznego „Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka” uzyskało, przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, punktację w wysokości 6 punktów za rok 2015 na Liście B MNiSzW (poz. nr 1304). Jest to sukces, umożliwiający zaliczenie publikacji do dorobku naukowego Wydziału. Obecnie prowadzone są starania, aby w roku 2016 utrzymać wysoką pozycję „Elektryki” na liście czasopism punktowanych.