wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 13 stycznia 2016 roku odbyło się noworoczne spotkanie Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Oddziału Gliwickiego dr inż. Jan Kapinos, który przywitał gości i podsumował ubiegły rok działalności Oddziału, przedstawiając szkolenia, warsztaty, wyjazdy integracyjne oraz imprezy, które miały miejsce w 2015 roku. Oddział Gliwicki liczy obecnie blisko 950 członków zrzeszonych w 22 kołach. Następnie wystąpił Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przypomniał uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia Wydziału Elektrycznego w październiku 2015 roku, jak również podziękował Stowarzyszeniu za wzorową współpracę z Wydziałem. Kolejna wypowiedź Prezesa Oddziału Zagłębia Węglowego SEP dr hab. inż. Jerzego Barglika, prof. Pol. Śl. dotyczyła współorganizacji z Samorządem Studenckim Wydziału Elektrycznego ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka – imprezy integrującej środowisko adeptów elektryki z przedsiębiorstwami branżowymi oraz środowiskiem naukowym.

Głos zabrał również Igor Kurytnik – profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, który podzielił się wspomnieniami z okresu pracy na Politechnice Lwowskiej oraz zwrócił uwagę na doniosłą rolę prof. Stanisława Fryze w dziejach polskiej elektrotechniki. Z kolei Jerzy Kropiwnicki – wiceprezes federacji NOT w Gliwicach podkreślił znaczenie absolwentów Politechniki Śląskiej w ciągłym zasilaniu kadr federacji. Następny mówca – prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz z Politechniki Opolskiej – historyk i kronikarz Stowarzyszenia Elektryków Polskich przypomniał sylwetkę profesora Politechniki Lwowskiej Włodzimierza Krukowskiego (1887-1941) – pioniera elektrotechniki polskiej, którego imię nosi Oddział Radomski SEP. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zwrócił uwagę na mocne więzi łączące środowisko elektryków oraz istotę wzajemnej pomocy i integracji. Ostatnia głos zabrała Pani Czesława Bella ze Śląskiej Izby Budownictwa, która życzyła wszystkim zebranym m.in. udanej współpracy z Samorządem Izby w roku 2016.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń i medali Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wśród nagrodzonych znalazło się wielu pracowników Wydziału Elektrycznego.

Szafirową Odznakę Honorową SEP otrzymał:
dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.,
Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymali:
Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek,
prof. dr hab. inż. Stefan Paszek,
dr inż. Piotr Zientek,
Medal im. Prof. S. Fryzego otrzymał:
dr inż. Szymon Ciura,
Wyróżnieniem Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP odznaczeni zostali:
dr inż. Bogusław Kasperczyk,
Łukasz Hopko – Prezes Koła Studenckiego SEP przy Wydziale Elektrycznym.

Następnie władze Stowarzyszenia przyznały nagrody za najlepsze pracy dyplomowe z elektryki w roku 2015. Wśród wyróżnionych nie zabrakło również absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej:

II nagrodę uzyskali ex aequo:
mgr inż. Tomasz Bednarczyk (promotor: prof. dr hab. inż. Adrian Halinka),
inż. Marek Bensz (promotor dr inż. Damian Gonscz),
mgr inż. Krzysztof Przybyła (promotor dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.).

Spotkanie zakończył występ zespołu Broadway oraz spotkanie koleżeńskie.