piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Bal Doktoranta i Młodego Pracownika

Uczelnia Rada Samorządu Doktorantów serdecznie zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników Politechniki Śląskiej wraz z osobami towarzyszącymi na karnawałowy Bal Doktoranta i Młodego Pracownika, który odbędzie się dnia 24 stycznia 2014 r. w Stołówce Studenckiej przy ul. Łużyckiej 24. Bilety w cenie 85 zł/osoby można nabyć do 19 stycznia br. (szczegóły na stronie www.doktoranci.polsl.pl).

Gwarantujemy szampańską zabawę!

„W jakich czasopismach publikować?”

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza 16 stycznia 2014 r. (czwartek) w godz. 13:00-14:00 na prezentację W jakich czasopismach publikować?.

W programie m.in.:

  • Ministerialny wykaz czasopism punktowanych,
  • Ocena parametryczna czasopism w bazie Journal Citation Reports (wskaźnik Impact Factor),
  • Czasopisma Open Access,
  • Praktyczne wskazówki.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biblioteki .

XXXVIII Studencka Konferencja Naukowa

Komitet Organizacyjny XXXVIII Sesji Studenckiej zaprasza studentów i doktorantów na XXXVIII Sesję Studencką. Tegoroczna konferencja pod tytułem „Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie” odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 29.05.2014 r. Podczas konferencji zaprezentowane będą referaty studentów oraz doktorantów w różnych sekcjach tematycznych. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się w dołączonej ulotce . Organizatorzy serdecznie zapraszają  wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów do aktywnego uczestnictwa w sesji.

Nagroda dla naszego studenta

Absolwent Wydziału Elektrycznego kierunku Elektronika i Telekomunikacja mgr inż. Wojciech Borys otrzymał Nagrodę III stopnia w XXII Ogólnopolskim Konkursie PKOpto  2013 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki za pracę dyplomową magisterską pt. "Elektrooptomechaniczny demonstrator dydaktyczny mikroskopu sił atomowych (AFM)". Praca została zrealizowana w Katedrze Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego pod opieką naukową dr inż. Erwina Maciaka. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 12 grudnia 2013 w Warszawskim Domu Technika NOT na Świąteczno-Noworocznym spotkaniu SEP.


Czytaj więcej...

Angielskojęzyczna pozycja wydawnicza

Nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej ukazała się angielskojęzyczna książka "Introduction to digital signal processing" napisana przez pracowników naszego Wydziału - prof. dr hab. inż. Janusza Walczaka, dr inż. Dariusza Grabowskiego i dr inż. Marcina Maciążka. Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków: elektronika i telekomunikacja, mechatronika, elektrotechnika i informatyka. Obejmuje ona materiał z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, a w szczególności podstawy opisu i analizy sygnałów i układów dyskretnych w dziedzinie czasu oraz z wykorzystaniem transformaty Z; zawiera także najważniejsze informacje o dyskretnej transformacie Fouriera oraz projektowaniu filtrów cyfrowych. Książka powstała na bazie wykładów z przedmiotów „Podstawy Przetwarzania Sygnałów” (kierunek EiT) oraz „Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów” (kierunek Informatyka oraz Mechatronika) prowadzonych na Wydziale Elektrycznym.

Staż w General Motors

Biuro Karier Studenckich i gliwicka fabryka Opla zapraszają "Inżynierów XXI wieku" do udziału w programie stażowym, którego uczestnicy, przy wsparciu merytorycznym doświadczonych pracowników fabryki General Motors, realizują projekt inżynierski. Zgłoszenia do 17 stycznia! Więcej informacji w załączniku .