piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Wyróżnienie kierunku Mechatronika

Miło nam poinformować, że w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji nagrodzony został kierunek Mechatronika prowadzony na Wydziale Elektrycznym.

Do konkursu zgłoszono 261 wniosków z całego kraju. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem profesora Edwarda Jezierskiego, najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów o profilu ogólnoakademickim. Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł. Ósme miejsce wśród najlepszych programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim uzyskał kierunek Mechatronika, jako jedyny z kierunków prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Gratulujemy!

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

t-13-11-28-rbogacz

Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Paweł Sowa zaprasza  na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Ryszarda Bogacza na temat: "Bieżąca korekcja błędów dynamicznych przenikania metanu przez osłony ognioszczelne czujników pelistorowych", która odbędzie się 10 grudnia 2013 r. o godz. 11:00 w sali 615 w Gliwicach, przy ul. Krzywoustego 2.

Promotor
prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
Recenzenci
prof. dr hab. inż. Edward Layer - Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Krzysztof Dębowski

Z rozprawą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Kaszubskiej 23.

Seminarium studenckie EiT – przez kriogenikę na „koniec świata”

W dniach 19 - 21 listopada 2013 roku odbyło się wyjazdowe seminarium naukowe studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W seminarium zorganizowanym przez Koło Naukowe Energoelektroników udział wzięło udział 13 studentów VII semestru (dyplomowego) studiów I stopnia reprezentujących wszystkie specjalności dyplomowania. Miejscem seminarium było położone w Górach Stołowych, w miejscu przypominającym „koniec świata”, Schronisko PTTK Pasterka. Grupie studentów w składzie: Krzysztof Badura, Marek Czopowski, Mateusz Jelonek, Łukasz Kaczmarczyk, Marcin Karwat, Grzegorz Myziak, Marcin Pietryga, Damian Płotka, Marcin Surma, Dawid Szabra, Michał Tomecki, Adam Wanot oraz Damian Wolny towarzyszyło dwóch pracowników Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki: dr inż. Mariusz Stępień oraz dr inż. Aleksander Bodora.


Czytaj więcej...

XI CEEPUS Summer School oraz VII East Europe Summer School na Politechnice Śląskiej

Szkoły Letnie dla młodych naukowców z krajów Europy Centralnej i Wschodniej są wieloletnią tradycją Politechniki Śląskiej i odgrywają znaczącą rolę w budowaniu pomostów i trwałych więzów pomiędzy Polską i tymi krajami Europy, z którymi w przeszłości nasz kraj utrzymywał żywe i trwałe kontakty, zawierał traktaty i przymierza, wchodził w dynastyczne koligacje, a nawet tworzył wspólną państwowość. Również w dzisiejszych czasach rola Polski w tym regionie Europy jest szczególnie ważna oraz wiąże się z wysokimi oczekiwaniami sąsiadów, stąd też za słuszne i przyszłościowe, obiecujące i rokujące duże nadzieje należy przyjąć działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie oraz Biura Programu Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS, składające w ręce naukowców Politechniki Śląskiej realizację Szkół Letnich na tych obszarach Europy, które w dawnych czasach były związane z wiekopomną tradycją Jagiellonów. CEEPUS Summer School odbyła się w tym roku już po raz jedenasty, zaś East Europe Summer School – po raz siódmy, gromadząc uczestników z Europy Centralnej (Słowacja, Węgry, Bułgaria i Słowenia) oraz Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Litwa).


Czytaj więcej...

Erasmus Mundus Awareness Day - zaproszenie na spotkanie

Władze Rektorskie Politechniki Śląskiej mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w dniu informacyjnym programu Erasmus MUNDUS pod nazwą Erasmus Mundus Awareness Day, który odbędzie się 10 grudnia br. w Auli B Centrum Edukacyjno - Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Konarskiego 18B), w godzinach 10:00 - 16:30.

Spotkanie ma na celu promocję programu Erasmus MUNDUS oraz poszerzenie wiedzy o jego ofercie wśród pracowników, studentów poszukujących alternatywnych kierunków rozwoju swojej ścieżki dydaktycznej, jak również pracodawców. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika, Komisji Europejskiej i projektu „Erasmus MUNDUS – Activate Communicate Engage (EM - ACE)”, koordynowanego przez Uniwersytet La Sapienza w Rzymie.


Czytaj więcej...