sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Relacja z Posiedzenia PK-TMM PAN na Wydziale Elektrycznym

Po raz pierwszy w dziejach odbyło się na Wydziale Elektrycznym posiedzenie Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN, dokumentujące wieloletnią dobrą współpracę Wydziału Elektrycznego z Wydziałem Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz naukowego środowiska elektryków z ogólnopolskim środowiskiem mechaników. W spotkaniu, w dniu 10 maja 2013 r., wzięło udział ponad 30 wybitnych naukowców, reprezentujących 15 środowisk akademickich z całej Polski, w tym: Władze Dziekańskie Wydziału Elektrycznego w osobach Dziekana prof. dr hab. inż. Pawła Sowy i Prodziekana dr hab. inż. Zbigniewa Kaczmarczyka, Dziekan Wydziału Mechanicznego-Technologicznego prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Dziekan Wydziału Materiałów i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Józef Masajtis, jak też Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach prof. dr hab. inż. Marek Trombski oraz wieloletni członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych prof. dr hab. inż. Wacław Kollek (Politechnika Wrocławska) oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka – nestor Wydziału Elektrycznego. Posiedzenie miało miejsce w historycznej Bibliotecznej Sali Seminaryjnej Instytutu Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej, mieszczącej się w Gmachu im. Stanisława Fryzego.


Czytaj więcej...

"Kariera na Start"!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu stażowego KARIERA NA START z przedstawicielami SMG/KRC Poland Human Resources, które odbędzie się w poniedziałek 3.06.2013 r. o godzinie 1600 w Sali Konferencyjnej CKS Mrowisko.  

Jeśli jesteś studentem III, IV, V roku bądź absolwentem z roku 2011 i 2012 – nie zwlekaj, zarejestruj się w programie „Kariera na Start”!

Tylko do 07.06.2013 czekamy na Twoje rozwiązanie zadania problemowego! Wybierz firmę, dział, rozwiąż zadanie i wygraj płatny staż w prestiżowych firmach na terenie województwa śląskiego! Sprawdź nas na: stronie www.karieranastart.pl oraz na załączonym plakacie .


Spotkanie studentów z firmą Wasko S.A.

W dniu 21 maja 2013r. gościem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej był mgr inż. Wojciech Płoszczonka, absolwent Wydziału Elektrycznego rocznika 2006 na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w specjalności Systemy Teleinformatyczne, a obecnie Dyrektor Pionu Systemów Dowodzenia w firmie WASKO S.A. W ramach prezentacji dla studentów stopnia II kierunku Elektronika i Telekomunikacja przedstawił informacje ogólne na temat firmy WASKO S.A., obszaru jej działalności, zwłaszcza w zakresie innowacyjnych rozwiązań systemów teleinformatycznych. Przedstawiona została również informacja o skali i zakresie projektów realizowanych przez WASKO S.A. na terenie Polski.

Czytaj więcej...

Seminarium Energetyki Prosumenckiej

W dniu 28 maja 2013 roku w sali 615 budynku A Wydziału Elektrycznego w godzinach od 1000 - 1330 odbędzie się seminarium promujące nowy kierunek nauczania - Energetyka. Seminarium skierowane jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego. 

Celem seminarium jest zachęcenie do kształcenia się młodzieży w kierunku związanym z energetyką prosumencką oraz wskazanie zapotrzebowania rynku pracy na nowe segmenty (projektanci, instalatorzy, certyfikatorzy i audytorzy energetyczni) świadczące usługi doradcze, projektowe, serwisowe w zakresie urządzeń/instalacji OZE/URE. 

Podczas seminarium uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji wygłoszonych przez osoby bezpośrednio związane z nowym kierunkiem nauczania oraz zapoznać się z bazą laboratoryjną Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, m. in. samochody elektryczne i roboty zdalnie sterowane. 

Seminarium organizowane jest przez Klaster 3x20. Chętni do wzięcia udziału w seminarium proszeni są o kontakt z Panią Anną Górą ze Stowarzyszenia Klaster 3x20, tel. 32 237 1693. Liczba miejsc ograniczona. 

IV Seminarium Studenckie CS3

W dniach od 20 do 22 maja w Ustroniu odbędzie się czwarte seminarium studenckie z cyklu CS3. Seminarium jest organizowane w ramach projektu Inżynier Informatyk — zawód z przyszłością. Uczestnikami seminarium będą studenci IV semestru kierunku zamawianego Informatyka.

Pierwszego dnia seminarium swoje wykłady monograficzne przedstawi Profesor Witold Rudnicki (Uniwersytet Warszawski, ICM). Drugi dzień zapełnią wykłady i prezentacje przygotowane przez pracowników firm Future Processing oraz Mentor Graphics. Trzeciego dnia swoje prace wykonane w ramach projektów zaprezentują sami studenci.

Program seminarium jest dostępny na stronie projektu .


Akademicki Spływ Kajakowy Wydziału Elektrycznego CKI Rybnik

Druga edycja Akademickiego Spływu Wydziału Elektrycznego wpisała się już w tradycję organizacji „Dnia sportu”, integrując środowisko akademickie Rybnickiego Kampusu. Tegoroczny spływ rzeką Rudą, na odcinku Stodoły – Rudy Raciborskie, odbył się pod patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Pawła Sowy i Duszpasterstwa Akademickiego Rybnika DAR, reprezentowanego na spływie przez ks. Rafała Śpiewaka.


Czytaj więcej...