czwartek, 21.03.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Kandydaci przyjęci na I rok studiów mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Wnioski o przyznanie miejsca w ds. są do pobrania ze strony wydziału: http://www.elektr.polsl.pl/ lub w dziekanacie, pok. 233
Wniosek należy złożyć do 28.08.2018 r. w dziekanacie, pok. 233 lub przesłać na adres:

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny
ul. Krzywoustego 2
44-100 Gliwice
Dziekanat, pok. 233

Bardzo ważne !
Student, któremu zostanie przyznane miejsce w domu studenckim jest zobowiązany do uregulowania opłaty za miesiąc październik (390 zł) w terminie nie później niż do 07.09.2018 r. w tytule zaznaczając, że jest to wpłata za miesiąc październik, imię i nazwisko studenta oraz dopisek Wydział Elektryczny. Brak wpłaty oznacza rezygnację i automatyczne skreślenie z listy osób, którym przyznano miejsce w akademiku.

DS. „SOLARIS” – nr konta bank. 41105012851000000202114450
Koordynator zakwaterowania studentów w ds.:
Pani Marta Olejnik, tel. (32) 237 26 97
 
Kwaterowanie 30.09.2018r. od godzinny 14:00.
 
Zgłaszając się do akademika, należy dostarczyć 1 zdjęcie (dotyczy to osób, które po raz pierwszy będą korzystać z domu studenckiego).

Informacje dotyczące przyznania miejsca w ds. można uzyskać pod tel.
(32) 237 14 09