środa, 21.02.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

Stypendium socjalne i specjalne na semestr letni 2017/2018

STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE
NA SEMESTR LETNI 2017/2018

 

Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym 2017/18 – składają w dziekanacie do 05.03.2018 r. załacznik nr 9 regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla stud. Pol. Sl. Studenci, którzy mieszkają w akademiku proszeni o złożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia potwierdzające zamieszkanie w ds.

Studenci którzy wykazali we wniosku rodzeństwo studiujące, składają zaświadczenie o kontynuacji studiów.

Studenci studiów II-go stopnia I semestru składają wniosek tylko o przedłużenie stypendium socjalnego pod warunkiem, że sytuacja materialna nie uległa zmianie.

Studenci pobierający styp. specjalne dla osób niepełnosprawnych składają załącznik nr 14 na kolejny semestr tego samego roku akad. do 05.03.2018 r.

Druki do pobrania ze strony: www.elektr.polsl.pl

31.01.2018 r.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akad. 2017/2018

STYPENDIUM REKTORA
dla najlepszych studentów na semestr letni roku akad. 2017/2018

 

Zgodnie z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej”, studenci są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 5 marca 2018 r. w dziekanacie następujące wnioski:

  1. załącznik nr 4 – dotyczy studentów, którzy dotychczas nie otrzymywali w/w stypendium.
  2. załącznik nr 10 – dotyczy studentów, którzy pobierali stypendium rektora w sem. zimowym.

Studenci, którzy rozpoczynają studia II-stopnia, składają kompletny wniosek ze średnią za sem. VII, studenci III sem./II stopnia – kompletny wniosek ze średnią za I rok.

W marcu będzie tworzona nowa lista rankingowa. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Druki wniosków znajdują się na stronie wydziału lub dziekanacie.

 

Gliwice. 31.01.2018

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - listy

STYPENDIUM REKTORA
dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

 

Rozporządzenie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów na Politechnice Śląskiej obowiązujących w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 - stypendium rektora.

Wykaz osób na poszczególnych kierunkach, którym przyznano stypendium rektora w semestrze zimowym 2017/2018:

Stypendium socjalne i specjalne w semestrze zimowym r.a. 2017/2018

STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE
w semestrze zimowym 2017/2018

 

Studenci starający się o przyznanie stypendium socjalnego oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2017/2018 składają wnioski w dziekanacie, pok. 233 do dnia 12.10.2017 r.
Studenci, którzy mieszkają w akademiku składają wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zamieszkanie w ds.

Wniosek o stypendium socjalne winien być złożony kompletny.

Wniosek złożony po terminie zostanie rozpatrzony w następnym miesiącu.

Terminy składania wniosków o stypendium:
12.10.2017 r. – na miesiąc październik
06.11.2017 r. – na miesiąc listopad
05.12.2017 r. – na miesiąc grudzień

Druki do pobrania ze strony – www.elektr.polsl.pl

Informacje o systemie pomocy materialnej dla studentów

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 roku ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zostały wprowadzone zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów. Studenci mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  • Zapomogi.

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie Dla studentów Politechniki Śląskiej 

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 przyznawane są wg zasad przedstawionych w Komunikacie Ministerstwa na stronie MNiSW .
Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 8 września 2017 r. w dziekanacie, pok. 233.