wtorek, 18.12.2018 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akad. 2018/2019

STYPENDIUM REKTORA
dla najlepszych studentów w semestrze zimowym
roku akad. 2018/2019

 

Studenci starający się o przyznanie stypendium rektora w semestrze zimowym 2018/2019 składają wnioski w dziekanacie do 20.10.2018 r. (nowe druki)

 Studenci II stopnia, II sem., składają wniosek ze średnią za VII semestr.

Wnioski do pobrania ze strony: www.elektr.polsl.pl

Wnioski złożone po 20.10.2018, nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy rankingowej

Gliwice 12.09.2018 r.

STYPENDIUM SOCJALNE w semestrze zimowym 2018/2019

STYPENDIUM SOCJALNE
w semestrze zimowym 2018/2019

 

Studenci starający się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2018/2019 – składają wnioski w dziekanacie, pok. 233 do 10.10.2018 r.
Studenci, którzy mieszkają w akademiku, lub kwaterze składają wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zamieszkanie w ds. lub umowę najmu.

 

Wniosek o stypendium socjalne winien być złożony kompletny.

Wnioski złożony po terminie, zostanie rozpatrzone w następnym miesiącu.

 

 Terminy składania wniosków o stypendium:
10.10.2018 r. – na miesiąc październik.
05.11.2018 r. – na miesiąc listopad
05.12.2018 r. – na miesiąc grudzień

Gliwice 12.09.2018 r.

Nowy Regulamin Pomocy Materialnej dla Studentów na rok akademicki 2018/2019

Nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej wraz z załącznikami.

Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studenci składają w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym semestrze.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ma siedzibę w Gliwicach w Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" przy ul. Pszczyńskiej 85 (pokój 3, pierwsze piętro). Dyżury pracowników Biura odbywają się w Gliwicach, w Zabrzu (na Wydziale Inżynierii Biomedycznej oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania) oraz w Katowicach (na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii). Szczegółowe godziny otwarcia Biura znajdują się na stronie internetowej www.bon.polsl.pl/bon/o-nas oraz na www.facebook.com/bonpolsl/

Informacja o wpłatach za egzamin

KURS SEP