piątek, 24.11.2017 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - listy

STYPENDIUM REKTORA
dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

 

Rozporządzenie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów na Politechnice Śląskiej obowiązujących w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 - stypendium rektora.

Wykaz osób na poszczególnych kierunkach, którym przyznano stypendium rektora w semestrze zimowym 2017/2018:

Stypendium socjalne i specjalne w semestrze zimowym r.a. 2017/2018

STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE
w semestrze zimowym 2017/2018

 

Studenci starający się o przyznanie stypendium socjalnego oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2017/2018 składają wnioski w dziekanacie, pok. 233 do dnia 12.10.2017 r.
Studenci, którzy mieszkają w akademiku składają wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zamieszkanie w ds.

Wniosek o stypendium socjalne winien być złożony kompletny.

Wniosek złożony po terminie zostanie rozpatrzony w następnym miesiącu.

Terminy składania wniosków o stypendium:
12.10.2017 r. – na miesiąc październik
06.11.2017 r. – na miesiąc listopad
05.12.2017 r. – na miesiąc grudzień

Druki do pobrania ze strony – www.elektr.polsl.pl

Informacje o systemie pomocy materialnej dla studentów

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 roku ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zostały wprowadzone zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów. Studenci mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  • Zapomogi.

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie Dla studentów Politechniki Śląskiej 

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 przyznawane są wg zasad przedstawionych w Komunikacie Ministerstwa na stronie MNiSW .
Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 8 września 2017 r. w dziekanacie, pok. 233.