poniedziałek, 23.07.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

STYPENDIUM REKTORA
dla najlepszych studentów na semestr letni roku akad. 2017/2018

 

Zgodnie z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej”, studenci są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 5 marca 2018 r. w dziekanacie następujące wnioski:

  1. załącznik nr 4 – dotyczy studentów, którzy dotychczas nie otrzymywali w/w stypendium.
  2. załącznik nr 10 – dotyczy studentów, którzy pobierali stypendium rektora w sem. zimowym.

Studenci, którzy rozpoczynają studia II-stopnia, składają kompletny wniosek ze średnią za sem. VII, studenci III sem./II stopnia – kompletny wniosek ze średnią za I rok.

W marcu będzie tworzona nowa lista rankingowa. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Druki wniosków znajdują się na stronie wydziału lub dziekanacie.

 

Gliwice. 31.01.2018

Zaświadczenia kwalifikacyjne z egzaminu SEP można odbierać w pok. 813, (w czasie obecności wydających) budynek „A” Wydział Elektryczny ul. Krzywoustego 2.

Zaświadczenia kwalifikacyjne SEP