poniedziałek, 23.07.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE
NA SEMESTR LETNI 2017/2018

 

Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym 2017/18 – składają w dziekanacie do 05.03.2018 r. załacznik nr 9 regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla stud. Pol. Sl. Studenci, którzy mieszkają w akademiku proszeni o złożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia potwierdzające zamieszkanie w ds.

Studenci którzy wykazali we wniosku rodzeństwo studiujące, składają zaświadczenie o kontynuacji studiów.

Studenci studiów II-go stopnia I semestru składają wniosek tylko o przedłużenie stypendium socjalnego pod warunkiem, że sytuacja materialna nie uległa zmianie.

Studenci pobierający styp. specjalne dla osób niepełnosprawnych składają załącznik nr 14 na kolejny semestr tego samego roku akad. do 05.03.2018 r.

Druki do pobrania ze strony: www.elektr.polsl.pl

31.01.2018 r.

Zaświadczenia kwalifikacyjne z egzaminu SEP można odbierać w pok. 813, (w czasie obecności wydających) budynek „A” Wydział Elektryczny ul. Krzywoustego 2.

Zaświadczenia kwalifikacyjne SEP